Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Og vinneren er

Og vinneren er….

OECD vant nylig Prognoseprisen for beste økonomiske prognoser for norsk økonomi. Det tar tid å finne fram til fasiten over hvordan det har gått i økonomien, og utropes vinneren før tallene er revidert, kan feil vinner utnevnes. Prognosene som nå er gjennomgått for evaluering gjelder derfor for 2017, hvor OECD kan ha tjent på å ha noe mer optimistiske anslag enn konkurrentene.

OECDs prognoser var utarbeidet tidlig, og denne gangen kan det som normalt er en ulempe, ha vært en fordel. Lederen av norgesdesken i OECD - Phil Hemmings – mener noe av årsaken til at OECD traff bedre enn konkurrentene var at de var mindre påvirket av pessimismen som rådet blant økonomier mot slutten av 2016. Konkurrentenes anslag fra slutten av 2016 kan rett og slett ha blitt for påvirket av det negative mediabildet. Finansavisen legger i sin artikkel vekt på at OECDs kortsiktsprognoser er mer skjønnsbaserte enn konkurrentenes mer modelldrevne resultater.