USAs utenriksminister Antony Blinken taler under åpningen til ministerrådsmøtet i OECD - Foto:Foto: AP Photo/Patrick Semansky, Pool
USAs utenriksminister Antony Blinken taler under åpningen til ministerrådsmøtet i OECD. Foto: AP Photo/Patrick Semansky, Pool

OECDs medlemmer befestet 60 års verdifellesskap på ministermøte

Finansminister Jan Tore Sanner og utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok 5. – 6. oktober på del to av årets ministerrådsmøte (MCM) i OECD. Markering av organisasjonens 60-årsjubileum og diskusjon om hvordan OECD kan bistå medlemmene i å føre en fremtidsrettet grønn og inkluderende politikk sto på agendaen.

Av Ingrid Magnus

USA var formann for årets to-delte MCM i OECD, under temaet «Shared Values: Building a Green and Inclusive Future». Første møte ble avholdt i hybrid format i månedsskiftet mai-juni. Del to ble gjennomført med stort sett fysisk tilstedeværelse, noe som skapte etterlengtet «buzz» i OECDs konferansesenter.

Under åpningen og markeringen av OECDs 60-års jubileum på MCMs første dag, ble ministrene ønsket velkommen av OECDs ferske generalsekretær Mathias Cormann. USAs utenriksminister og møteleder Antony Blinken reflekterte i åpningstalen over hvordan verden på mange måter har endret seg de siste 60 årene. Enighet om betydningen av fellesverdier som demokrati, rettsstat, likestilling, menneskerettigheter og markedsøkonomi som definerende for dagens medlemmer.

Blinken pekte videre på fire globale utfordringer der OECD kan spille en viktig rolle fremover, herunder pandemibekjempelse, klimakrisen, kampen mot ulikhet og regelverkutvikling for nye og fremvoksende teknologier. Likestilling har stått sentralt som et tverrgående hensyn under USAs formannskap og Blinken pekte i åpningstalen på Norge og flere andre nordiske land som eksempler på hvor økt kvinneandel på arbeidsmarkedet de siste 40-50 årene har stått for 10-20% av gjennomsnittlig årlig vekstrate.

Utenriksministeren ankommer OECD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ankommer OECD sammen med OECD- ambassadør Per Egil Selvaag Foto: Bodil Myrmel Fontana

Under påfølgende medlemssesjon diskuterte ministrene OECDs grunnleggende fellesverdier og i det norske innlegget understreket utenriksminister Søreide viktigheten av OECD som samarbeidsarena basert på verdifellesskap og forum for analyse og deling av beste praksis. Hun fremhevet også norske prioriteringer for regelbasert internasjonalt samarbeid og et inkluderende samfunn, der likestilling står sentralt.

Egne plenumssesjoner og gruppediskusjoner ble viet henholdsvis den grønne og den inkluderende dimensjonen av gjeninnhentingen. Finansminister Sanner holdt to innlegg der han diskuterte grønn finansiering og løftet hva Norge gjør for å sikre inkluderende vekst. Han deltok også i en skattesesjon der ministrene fikk en oppdatering om forhandlingene om et nytt internasjonalt regime for selskapsbeskatning. Utenriksminister Søreide tok del i en diskusjon om hvordan man best kan støtte innføringen av ny teknologi og tiltak som bidrar til skiftet mot netto nullutslipp – på en inkluderende måte som mobiliserer bredt i samfunnet. Her trakk hun frem flere eksempler på hvor Norge leder an, særlig innenfor veitransport- og shippingsektoren.

Handel sto også på programmet, og utenriksministeren deltok på en plenumssesjon om inkluderende handelspolitkk. Ved siden av OECD-konferansen ble det holdt et uformelt WTO-ministermøte, et frokostmøte i «Ottawa-gruppen for WTO-reform» og et ministermøte i klima- og handelsinitiativet ACCTS, der utenriksministeren også deltok. Både finans- og utenriksministeren hadde bilaterale møter. Vertslandet USA var tungt representert, og utenriksministeren hadde blant annet møte med handelsrepresentant Katherine Tai, mens finansministeren møtte klimautsending John Kerry.

En fremforhandlet ministererklæring ble vedtatt under møtet. Tekstforhandlingene var mer konstruktive enn de senere årene, men særlig formuleringer om klima var krevende å få på plass. Medlemmenes nye visjonserklæring og strategi for eksterne relasjoner ble også vedtatt under møtet, samt en rekke andre leveranser som står oppført i ministererklæringen.