Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

MCM 2020

OECD Rådsmøte på ministernivå (MCM) - The Path to Recovery: Strong, Resilient, Green and Inclusive

OECD avholdt virtuelt rådsmøte på ministernivå (MCM), 28.-29. oktober 2020. Årets møte var preget av covid-19-pandemien, og hadde som tema: «The Path to Recovery: Strong, Resilient, Green and Inclusive.» Pandemien er den verste helse-, økonomiske og sosiale krisen siden OECD ble grunnlagt, med verdensøkonomien i sin dypeste resesjon siden 1930-talet. Formålet var derfor å drøfte hvordan en på både nasjonalt og internasjonalt nivå kunne sikre en sterk, motstandsdyktig, grønn og inkluderende gjenoppbygging etter krisen. Det virtuelle formatet, med korte møtedager for å sikre deltagelse fra mange tidssoner, innebar en kortere dagsorden enn på vanlige MCM’er.

Første dag var det to parallelle gruppesesjoner – en med fokus på nasjonal gjenoppbygging der finansministeren deltok, og en med fokus på internasjonalt samarbeid der statssekretær Hagen deltok fra UD. Andre dag var det en plenumssesjon med både nasjonalt og internasjonalt perspektiv på gjenoppbyggingen, der utenriksministeren deltok. Grønn gjenoppbygging, internasjonalt samarbeid, balanse mellom økonomisk stimulanse og konsolidering var gjennomgangstone i mange av innleggene.

Møteleder Spanias utenriksminister Arancha Gonzalez oppsummerte MCM med at en nå må gå videre med fem G’er: Growth, Globalisation (handel og investeringer), Generations (inkludering og likestilling), Green og Governance (med multilateralisme som metode) for å få til en «strong, resilient, green and inclusive recovery.»

For første gang på fire år ble OECD-landene enige om en substansiell ministererklæring. Alle dokumentene og leveransene fra møtet ligger her.