Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

OECD oppretter en samleside for hvordan vi kan håndtere koronaviruset (COVID-19)

Hva er konsekvensene av koronaviruset på våre liv og samfunn, hvilke løsninger kan vi finne for å styrke helsesystemene våre, opprettholde jobber og skoler, samt stabilisere finansmarkedet og økonomier?

OECD har opprettet en samleside der du finner mer informasjon om hva som blir gjort og kan gjøres.