Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bilde fra forsiden til rapporten - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

OECD anbefaler økte avgifter og bedre regulering av markedsføring for å redusere skadelig alkoholforbruk

OECD lanserte nylig rapporten Tackling Harmful Alcohol Use, hvor det anslås at gjennomsnittlig produktivitetstap forårsaket av for høyt alkoholkonsum utgjør om lag 1% av BNP i de fleste land. Selv om alkoholkonsumet har blitt redusert noe i OECD-landene de siste 20 årene, er det gjennomsnittlig omtrent dobbelt så høyt i OECD-land som ellers i verden. Høyt konsum øker blant spesifikke grupper i mange land, særlig blant kvinner og unge.

Av Siv Hilde Lindstrøm

Det pekes på at alkoholkonsum er en del av kulturen og at produksjon av alkoholholdige drikker er av økonomisk betydning i mange land, og at det er både positive og negative sider på individnivå ved bruk av alkohol. Likevel slår rapporten fast at den negative effekten er større enn den positive i alle land.

I rapporten fremkommer det at Norge har et av de laveste nivåene av alkoholkonsum med gjennomsnittlig 7,4 liter (ren) alkohol per person per år. Dette utgjør ca 1,5 flaske vin eller 2,8 liter øl per uke per person over 15 år.

Alkoholkonsum blant voksne (liter ren alkohol, OECD Health Statistics 2014)

OECD anbefaler et bredt sett av tiltak som er i tråd med hva vi kjenner fra Norge: begrense tilgjengelighet, øke pris og avgifter og regulere markedsføring av alkohol. I tillegg bør man ha spesifikke tiltak for de som har størst problem med alkoholforbruket, særlig gjennom kontakt med fastlegen.

Rapporten anslår også at lavere promillegrense og sterkere håndheving fra politiet ville redusere trafikkulykker forårsaket av berusede sjåfører, eksempelvis med 54 000 færre trafikkskader i Tyskland og 41 000 færre i Canada hvert år.

OECD har også utarbeidet egne notater for de enkelte landene, her finner du landnotatet om Norge: Preventing Harmful Alcohol Use: Key Findings for Norway (oecd.org)

Du kan lese hele rapporten her: Tackling Harmful Alcohol Use: Economics and Public Health Policy | en | OECD