Foto fra OECDs inngangshall - Foto:Foto: Bodil Myrmel Fontana
Foto: Bodil Myrmel Fontana

Nye stillingsutlysninger i OECD

Frister det å jobbe i en internasjonal setting i Paris? Ønsker du å bidra til å finne de beste løsningene for å sikre bærekraftig økonomisk vekst, gode vilkår for multilateral handel og økonomisk og sosial utvikling?

Følg med på vår Facebook-side eller OECDs hjemmeside for ukentlige oppdateringer av ledige stillinger i organisasjonen.