Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Dac-leder Susanna Moorehead og Dag-Inge Ulstein - Foto:Foto: Hege Haaland
Dac-leder Susanna Moorehead og utviklingsminister Dag Inge Ullstein Foto: Hege Haaland

Ny OECD-rapport med gode skussmål til norsk bistandsforvaltning

Norge er en solid utviklingspartner som tar 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene på alvor, slår den siste gjennomgangen fra OECD fast. Norge roses bl.a. for bistandsnivået, Kunnskapsbanken og for humanitær bistand. Samtidig gir OECD Norge tolv anbefalinger og forslag til forbedringer.

OECDs komité for utviklingssamarbeid (DAC), evaluerer alle medlemslandenes utviklingspolitikk hvert femte år i en såkalt Peer Review. Det er fem år siden sist det ble laget en slik rapport om norsk utviklingspolitikk. Formålet med gjennomgangene er å bidra til økt kvalitet, effektivitet og effekt i utviklingssamarbeidet.

Lederen for DAC, Susanna Moorehead, lanserte rapporten sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i Oslo tirsdag 28. mai. «Norge er en solid utviklingspartner og en konsistent, global leder i arbeidet for å fremme bærekraftig utvikling», sa Moorehead i forbindelse med lanseringen. 

I rapporten får Norge ros for et generøst bistandsbudsjett og for å nå FNs mål for bistand til de minst utviklede landene. Videre får Norge anerkjennelse for støtte til sivilt samfunn og næringsutvikling, etablering av Kunnskapsbanken for faglig samarbeid, evalueringsarbeidet som gjøres av bistanden og for nødhjelpsinnsatsen.

Formålet med gjennomgangen er imidlertid læring og å heve kvaliteten ytterligere, og OECD gir Norge tolv anbefalinger. Blant annet sier rapporten at det norske utviklingssamarbeidet bør støttes av et forbedret organisatorisk oppsett med større grad av strategisk ledelse, og en styrket resultat-, kunnskaps- og risikostyring.  OECD mener også Norge bør bygge systemer for i større grad å sikre at prosjekter og programmer er i tråd med helhetlige visjoner og politikk, fange opp og benytte kunnskap, samt styrke resultatbasert ledelse. Videre oppfordres Norge til i større grad å innrette støtten via multilaterale organisasjoner og fond slik at den ikke bidrar til fragmentering, men heller styrker det multilaterale systemet.

- Denne rapporten kommer svært betimelig. Den treffer spikeren på hodet når den sier at «institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet». Observasjoner og anbefalinger i rapporten er nyttige innspill til reformen av bistandsforvaltningen, sa utviklingsminister Ulstein under arrangementet i Oslo. Han gikk deretter gjennom alle anbefalingene punkt for punkt og tydeliggjorde hvor Norge er i ferd med oppfølgning.

Les Utviklingsministerens innlegg her.

OECDs gjennomgang kan leses her.