Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Tove Mogstad Slinde - Foto:Elyséepalasset
Elyséepalasset

Norsk ekspert utnevnt i fransk kommisjon om barnets første tusen dager

Tove Mogstad Slinde i Kunnskapsdepartementet er oppnevnt som en av tre internasjonale eksperter i en fransk kommisjon som skal se på barnets første tusen dager - 1000 premiers jours.

Mandatet til kommisjonen handler om barnets tre første leveår, derav tittelen, altså frem til obligatorisk skolestart ved tre år som nylig ble innført i Frankrike.

Tove Mogstad Slinde har lang erfaring fra arbeid i Norge og internasjonalt på barnehagefeltet, og hun har blant annet ledet OECDs nettverk på barnehagefeltet i mange år, Early Childhood Education and Care.

Kommisjonen skal blant annet se på foreldrestøttende og forebyggende tiltak gjennom graviditet og etter fødsel, herunder tiltak rettet mot utsatte barn og mødre (og fedre) og systemene rundt barnet, slik som barnehager (l'accueil de petit enfance). Profesjonalisering og kompetansetiltak rettet mot støtteapparatet ligger også inne i mandatet. 

Vi ønsker lykke til med arbeidet!