Nå tettes hullene - OECD vedtar nye regler for skatteplanleggernes rådgivere

OECD har utarbeidet nye regler for skatterådgivere. Reglene innebærer at advokater, regnskapsførere, finansrådgivere og banker skal informere om juridiske strukturer som er egnet til å unngå rapportering til skattemyndighetene. De nye reglene skal også avdekke reelle eiere av selskaper og stiftelser.

Ulovlig, internasjonal skatteplanlegging reduserer skatteinntektene og svekker konkurranseevnen til lovlydige bedrifter. For å få bukt med problemet har mer enn hundre stater nylig blitt enige om å innføre en felles rapporteringsstandard om finansielle kontoer. Standarden gjør det vanskeligere å plassere finansielle eiendeler «offshore» for å ulovlig unngå skatt.

Regler om åpenhet har hatt betydning, og OECD har beregnet at nedgang i ulovlig internasjonal skatteplanlegging har bidratt med 85 milliarder i ekstra skatteinntekter. Likevel fortsetter personer å skjule offshore-eiendeler. Tilhørende juridiske strukturer kan være krevende å opprette, og i mange tilfeller benyttes høyt kvalifiserte rådgivere. De nye reglene som nå er utarbeidet, retter seg derfor særlig mot rådgivere som hjelper kunder til ulovlig å unngå skatt. Et bredt spekter av mellommenn skal få plikt til å rapportere til skattemyndighetene om strukturer de utarbeider for kunder. De nye reglene krever også rapportering av strukturer som skal skjule reelle eiere av offshore-eiendeler, selskaper og trusts.

Tiden har nå løpt ut for rådgivere som tøyer reglene, sier Pascal Saint-Amans, direktør for OECDs senter for skattepolitikk og administrasjon. Med automatisk utvekslingen av informasjon, som blir en global virkelighet i år, er tida inne for også å ta tak i rådgivere som forsøker å undergrave rapporteringsplikten. Obligatoriske opplysningskrav for rådgivere vil være et kraftig verktøy for å oppdage skattebetalere som ikke oppfyller sine forpliktelser. De nye reglene vil ha en avskrekkende effekt for dem som utarbeider eller markedsfører ordninger for å unngå rapporteringsplikt, eller som skjuler reelle eiere bak ugjennomsiktige offshore strukturer.

Synes du dette var interessant? Her får du vite mer.