Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Mennesker i OECD-hallen - Foto:Foto: Bodil Myrmel Fontana
Foto: Bodil Myrmel Fontana

Myter om OECD

Det verserer flere myter rundt det å jobbe i OECD. Må man egentlig kunne fransk eller ha doktorgrad (PhD) for å søke lurer flere på. Noen tenker kanskje at OECD er en rikmannsklubb, eller at OECD bare jobber med noen få fagområder som skatt og PISA. Og hva kan man forvente av sosiale ordninger og støtte sammenlignet med det man er vant med fra det norske systemet? Det må vel være umulig å kombinere jobb og fritid… Dette er bare noen av mytene vi blir møtt med. -Men hva tenker egentlig de som faktisk jobber i OECD om disse mytene? Vi la dem frem for Rebecca Engebretsen, som jobber i sekretariatet til OECDs utviklingskomité, for å høre med henne i hvilken grad mytene stemmer med hennes erfaring.

Av Johanna Fiksdahl

 

  • «Du trenger en doktorgrad (PhD)»

Rebecca: Å ha en PhD er ikke et krav for å jobbe i OECD. Avhengig av hvilken del av OECD du søker deg til så vil du se at det er forskjellig type erfaring som er spesielt verdsatt. I utviklingsdelen av OECD hvor jeg jobber, er det for eksempel mange som kommer fra FN eller med annen type felterfaring, mens i OECDs skatteavdeling er det mange som kommer fra konsulentbransjen eller nasjonale skattemyndigheter. Så det varierer! De fleste har dog noen års arbeidserfaring, i form av jobb eller PhD-studie, når de søker (med unntak av praktikantstillingene).

Hva sier OECD?

  • «Man må kunne fransk»

Rebecca: Du vil mest sannsynlig bli testet med et intervjuspørsmål på fransk. Når det er sagt er OECD i stor grad en engelskspråklig organisasjon og det er lite av kommunikasjonen som går på fransk. Men det er mulig å ta franskkurs for de som ønsker å lære.

Hva sier OECD?

  • «OECD jobber bare med noen få helt spesielle tema, som skatt og PISA, f.eks.»

Rebecca: OECD er spesielt kjent for sitt arbeid på visse områder, men vårt arbeid spenner mye bredere enn utdanning og skatt! Utvikling, ansvarlig næringsliv, handel, økonomiske analyser, miljø og statistikk er bare noen av de mange områdene som organisasjonen dekker, i tillegg til en rekke støttefunksjoner.

Hva sier OECD?

  • «OECD er en rikmannsklubb»

Rebecca: OECD blir noen ganger kalt en rikmannsklubb ettersom våre medlemsland tradisjonelt sett har vært de rikeste landene i verden. Men vårt nettverk spenner mye videre enn de 37 medlemslandene vi er i dag og vi har jevnlig kontakt med ikke-OECD medlemmer, både formelt gjennom en rekke forskjellige arbeidsgrupper og forum, og mer uformelt gjennom for eksempel partnerskap med regionale og lokal organisasjoner.

  • «OECD ikke er passende for de som kommer fra næringslivet»

Rebecca: Erfaring fra næringslivet er absolutt verdsatt, jeg tenker spesielt ettersom en viktig del av OECDs arbeid innebærer å rådgi myndigheter om hvordan tilrettelegge for næringslivet samt å sørge for at næringslivet spiller en konstruktiv rolle.

  • «Ingen «goder» sammenlignet med Norge»

Rebecca: OECD er veldig generøs, lønnen er god, du får «expat» tillegg, økonomisk hjelp til flytteprosessen og en generøs helseforsikring. Hvis du har familie er det en del ekstra goder som du er berettiget til. Ferie er 30 dager i året, pluss at du kan få 8 dager ekstra annet hvert år for å dra hjem, såkalt  «home leave». Foreldrepermisjon er vel der skillet fra Norge er størst. Reglene følger standarden i Frankrike, for mødre er det 4 måneder, 1 måned for fedre.

Hva sier OECD?

  • «Det er umulig å kombinere jobb og fritid»

Rebecca: Sammenlignet med noen norske arbeidsplasser så vil jeg nok si at det generelt er ganske lange dager i OECD og i Frankrike: arbeidsdagen varer som regel til seks eller syv på kvelden. Når det er sagt er det som regel åpent for å ta en lang lunsj. Og hjemmekontor er også mer vanlig.

Hva sier OECD?

  • «Det er ikke mulig å sikte seg inn mot en langsiktig karriere i OECD»

Rebecca: Det er selvfølgelig mulig å bygge karriere i OECD. Men det er en stor organisasjon med mange flinke folk så det kan ta tid. Noen blir kanskje også litt demotivert av at det ofte er korte tidskontrakter, typisk ett til to år og at man er avhengig av fornyelse hvert år de første årene. Så det er nødvendig å jobbe hardt hvis man vil bygge langsiktig karriere, som andre steder!

  • «Du vil ikke få kreditt for å jobbe i OECD»

Rebecca: Jeg har ikke prøvd å søke jobb hjemme enda etter å ha jobbet i OECD men jeg tviler på at å ha jobbet for en internasjonal anerkjent organisasjon som OECD ikke vil ha verdi i norske arbeidsgiveres øyne. Det kommer selvfølgelig an på hva slags type arbeid du ønsker videre, men generelt vil jeg tro at ettersom OECD er en standard-setter på så mange områder som angår oss, så vil innsikt herifra være verdifullt for fremtidig arbeidsgiver - også i Norge. OECD er en viktig organisasjon for Norge og det tror jeg ikke vil forandre seg med det første.

  • «Søknadsprosessen er veldig kronglete»

Rebecca: Søknadsprosessen er ganske lett og det ligger til enhver tid flere stillinger ute på nettet. Det er ganske stor konkurranse og det kan ta tid før du hører tilbake.

Hva sier OECD? 

Rekrutteringsprosess.docx