Multilateralisme, toll og nye medlemmer på OECDs ministerrådskonferanse i Paris, 30-31. mai

MCM-middag 2018
Fra venstre: Ambassadør Elin ØStebø Johansen, finansminister Siv Jensen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide under OECDs ministermiddag i det franske økonomi- og finansdepartementet 30. mai. Foto: Den norske OECD-delegasjonen.

Tittelen på årets møte var "Reshaping the foundations of multilateralism for more responsible, effective and inclusive outcomes". For Norge stilte finansminister Siv Jensen, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Frankrike ledet konferansen, og president Emmanuel Macron åpnet med et sterkt forsvar for et multilateralt samarbeid.

På dagsorden sto følgende temaer:

  • Multilateralisme og nye økonomiske utfordringer og muligheter;
  • Skattesamarbeid, digitalisering, og internasjonale investeringsstrømmer;
  • OECDs arbeid med standardsetting;
  • Inkluderende vekst og samfunn;
  • Finansiering av bærekraftsmålene;
  • Internasjonal handel og investeringer;
  • Biologisk mangfold og klima.

Finansminister Siv Jensen deltok i den innledende paneldebatten til konferansen sammen med bl.a. USAs handelsminister Wilbur Ross og den franske økonomi- og finansministeren Bruno Le Maire. I debatten la Jensen blant annet vekt på at små, åpne økonomier som Norge er avhengige av et velfungerende og regelbasert internasjonalt handelssamarbeid, og viktigheten av et fleksibelt of rettferdig skattesystem.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt et av hovedinnleggene under møtet om bærekraftsmålene. Her la hun vekt på viktigheten av nasjonal ressursmobilisering, og spesielt velfungerende skattesystemer i oppfølgingene av målene. Hun deltok blant annet også på en frokost om e-handel, samt et WTO-møte som ble holdt i margen av OECD-konferansen.

Til tross for en bred dagsorden med mange interessante emner, var det WTO og det multilaterale handelssamarbeidet som dominerte de fleste av sesjonene. OECD ble dermed arena for det handelspolitiske maktspillet som nå finner sted. USA uttalte mistillit til det multilaterale handelssystemet, og sluttet seg i siste omgang ikke til den fremforhandlede ministerrådserklæringen, i hovedsak på grunn av teksten på handel og klima. I tillegg kom nyheten om at USA innfører handelshindre for stål og aluminium for EU, Canada og Mexico. Dette er bekymringsfullt, og tydeliggjør utfordringene som det fremtidige multilaterale handelssamarbeidet står ovenfor.

Den gode nyheten fra møtet var at Colombia og Litauen formelt ble tatt opp som OECD-medlemmer. Dette ble markert med signering av tiltredelsesavtalene av Colombias president Juan Manuel Santos og Litauens president Dalia Grybauskaitė.

Frankrike oppsummerte konferansen med en formannstekst som i stor grad omfatter de punktene som medlemslandene, med unntak av USA, er opptatt av. USA vil komme med en egen uttalelse.