Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bilde av Rebecca Engebretsen - Foto:Foto: James Melaugh
Rebecca Engebretsen. Foto: James Melaugh

Intervju med Rebecca Engebretsen

Rebecca Engebretsen er en av få nordmenn i OECD, og jobber i sekretariatet til OECDs utviklingskomité (Development Assistance Committee -- DAC). Vi har tatt en prat med henne for å høre litt mer om bakgrunnen for at hun søkte seg til OECD og hvordan hun syns det er å jobbe i organisasjonen.

Intervjuet av Johanna Fiksdahl

  • Hvordan endte du opp med å jobbe i Paris / OECD?

Grunnen til at jeg søkte meg til OECD er at organisasjonen er ledende på flere fagfelt som jeg er opptatt av og som jeg har spesialisert meg på gjennom studier og jobb. Å få kunne jobbe med fag som jeg brenner for samtidig som jeg er basert i en organisasjon som er agendasetter på disse fagområdene veide tungt for meg. I OECD kan jeg kombinere mitt engasjement for forskning og analyse med mer «policy»-rettet arbeid.

Foruten om det så trives jeg i internasjonalt miljø hvor jeg kan arbeide sammen med kollegaer fra hele verden og det får jeg i OECD. Og så er det jo fantastisk å få muligheten til å bo i Paris og å terpe fransken!

  • Hvordan gikk du frem for å få jobb i OECD?

Jeg har lenge hatt et ønske om å jobbe i denne type organisasjon og på disse fagområdene, så studievalg inkludert doktorgradstudier og tidligere arbeidserfaring er preget av dette. Rent konkret så fulgte jeg med på stillingsutlysningene til OECD. Når jeg fant en stilling som passet min profil tok jeg kontakt med en tidligere kollega som kjenner den delen av OECD som jeg nå jobber i for å få noen tips om hva jeg skulle vektlegge i søknaden min. Etter at jeg hadde søkt forhørte jeg meg med venner som jobber i OECD samt ansatte ved den norske OECD-delegasjonen for å danne meg et bedre bilde av søknadsprosessen. Søknadsprosessen i seg selv er ikke veldig komplisert men kan være langdryg.

  • Fortell litt om din rolle i organisasjonen og hva du jobber med?

I OECDs utviklingskomité, DAC, kommer OECD-landene sammen for å koordinere bistanden og for å øke dens positive effekter. Mitt arbeidsområde er anti-korrupsjon og ulovlig kapitalflukt, og min rolle er å rådgi våre medlemmer på hvordan unngå korrupsjon i bistand, hvordan bistand kan bedre innrettes for å styrke innsatsen mot korrupsjon og ulovlig kapitalflyt, samt hvilke komplementære aktiviteter OECD-medlemmer kan iverksette på hjemmebane. Akkurat nå er jeg involvert i et flerårig prosjekt om ulovlig kapitalflukt i råvarehandel – et veldig viktig tema ettersom råvarehandel er den primære inntektskilden for mange utviklingsland.

Ettersom jeg jobber med et tverrfaglig tema involverer arbeidet mitt mye samarbeid på tvers av organisasjonen, med temaer som internasjonale skatteregler og skattekriminalitet, ansvarlig næringsliv, hvitvasking og terrorfinansiering, osv. Arbeidet innebærer også mye kontakt med eksterne interessenter, som industri, andre internasjonale organisasjoner, akademia, og sivilt samfunn.

  • Hva er det som gjør det å jobbe i en internasjonal organisasjon attraktivt for deg? Hva er det beste med å jobbe i OECD?

Jeg har en grunnleggende tro på at multilaterale løsninger spiller en viktig rolle hvis vi skal klare å hanskes med de globale utfordringene som vi står ovenfor i dag. Når det gjelder å bekjempe ulovlig kapitalflukt er dette et sammensatt problem som krever arbeid på mange nivå og samarbeid med en rekke aktører. Jeg synes det er utrolig spennende å arbeide med slike store problemstillinger fra mange forskjellige - men relaterte – synsvinkler, og i samarbeid med ikke bare myndigheter men også næringsliv og andre internasjonale aktører.

Noe av det jeg setter mest pris på med OECD er at det er et sted med utrolig mange driftige og inspirerende folk. I tillegg er det et møtested for mange flinke folk utenfor organisasjonen.

  • Du har tidligere erfaring fra bla. Norad. Hva tenker du er de viktigste forskjellene fra det å jobbe i Norge?

Til forskjell fra å jobbe for staten Norge hvor du forholder deg til politiske føringer fra én regjering må du i OECD forholde deg til 37 forskjellige land og deres myndigheter som alle har forskjellige oppfatninger, prioriteringer og arbeidsmåte. Det kan gjøre arbeidet med å rådgi samt å produsere analyser krevende til tider og du må bruke tid på å navigere og finne kompromiss.

I tillegg vil jeg si at som andre internasjonale organisasjoner er OECD en blanding av mange forskjellige arbeidskulturer og jeg tror nok de fleste nordmenn vil føle at det er mer hierarkisk enn det vi er vant med hjemmefra.

  • Hvilke råd vil du gi til andre nordmenn som vil jobbe i OECD eller lignende internasjonale organisasjoner?

Søk! Det er ofte mange forskjellige veier å komme seg inn i internasjonale organisasjoner, enten gjennom en vanlig stillingsutlysning, eller mer spesifikke rekrutteringsprogram. I OECD har vi for eksempel praktikantprogram og «Young Associates» program. Noen ordninger er bare for nordmenn, for eksempel JPO – Junior Professional Programme, og det er jo en fordel for da er det ofte færre søkere. Hvis du ser en stilling som interesserer deg, prøv å ta kontakt med noen som jobber i avdelingen eller et annet sted i organisasjonen. Min erfaring er at folk er åpne for å dele erfaringer og sette deg i kontakt. Og bruk den norske OECD-delegasjonen, de sitter ofte med masse nyttig innsikt og kan være behjelpelig å sette deg i kontakt med relevante personer.