Illustrasjon fro OECD - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

Internasjonal avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper

OECD/G20-forumet «Incusive Framework» ble 8. oktober enige om en avtale som sikrer at store flernasjonale selskaper vil måtte betale minst 15 pst. skatt fra 2023. Den historiske avtalen har fått tilslutning fra 136 medlemsland og representerer 90 pst av verdens BNP.

Av Marte Sollie

Avtalen vil bidra til å omfordele USD 125 mrd. i overskudd fra rundt 100 av verdens største selskaper. Ifølge OECD vil dette bidra til at selskapene betaler en rimelig andel skatt i landet der verdiskapningen faktisk skjer, uavhengig av hvor selskapet har lokalisert sin virksomhet og bokfører sine inntekter.

Bilde av finansminister Jan Tore Sanner på vei inn til skattefrokost under OECDs ministermøte 6. okt
Finansminister Jan Tore Sanner på vei inn til skattefrokost under OECDs ministermøte 6. oktober. Foto: Bodil Myrmel Fontana

Etter år med forhandlinger sluttet 136 av de 140 medlemslandene til OECD/G20-forumet seg til uttalelsen om de to hovedelementene (pilarene) i avtalen (Statement on a Two-Pillar Solution). Pilar 1 innebærer at en del av overskuddet i særlig lønnsomme og store virksomheter blir skattlagt i det landet de har salgsinntekter, selv uten at selskapene er fysisk til stede i markedet. Pilar 2 etablerer et gulv for skattekonkurranse mellom land, ved å sikre at overskudd blir skattlagt med minst 15 prosent uansett hvordan selskapet innretter seg for å styre inntekten mellom ulike skattejurisdiksjoner.