IEA presenterte nye analyser av gassmarkedet og energiinvesteringer

IEA Gas 2018 and World Energy Investment 218 - Foto:IEA

Nær 100 analytikere og andre interesserte deltok fredag 14. september på et energimarkedsseminar i Olje- og energidepartementet der det internasjonale energibyrået (IEA) la fram sine siste rapporter om det globale gassmarkedet og globale investeringer i energimarkedet.

Peter Fraser og Alessandro Blasi fra IEA presenterte prognoser for etterspørsel, tilbud og handel med naturgass fra rapporten Gas 2018, og gikk gjennom utviklingen i globale investeringer i energimarkedet i 2017 fra rapporten World Energy Investment 2018.

I presentasjonen av gassmarkedet trakk IEA frem at gassetterspørselen globalt fortsetter å øke. IEA forventer sterk vekst de neste fem årene, ført an av Kina. Industriell bruk av gass forventes å stå for 40 prosent av veksten i global gassetterspørsel over de neste fem år.

IEA forventer sterk vekst i handelen med flytende naturgass (LNG) og anslår at USA blir den ledende markedsaktøren i LNG-markedet, drevet av veksten i amerikansk skifergassproduksjon. De neste par årene kommer det mye LNG på det globale markedet. Etter denne bølgen er det imidlertid svært få nye investeringer som er planlagt, og IEA påpekte at nye investeringer vil være nødvendig i hele verdikjeden for gass.

I presentasjonen av energiinvesteringene, påpekte IEA at investeringer i energi falt i 2017, for tredje år på rad. Olje- og gass representerer rundt 40 prosent av totale energisektorinvesteringer.

Lenker til presentasjonene finnes på Olje- og energidepartementets nettside.