Høynivåmøte innen turisme

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan, representerte Norge på High Level Meeting on Toursism Policies for Sustainable and Inclusive Growth som ble holdt 2. og 3. oktober i OECD.

Den norske delegasjonen representert ved (fra venstre) Margrethe Bergmål og Dilek Ayhan sammen med deler av den faste norske delegasjonen til OECD, Elin Østebø Johansen og Jørgen Bækken. Foto: Kaja Joval

OECDs komité for turisme ble etablert i 1948 og er organisasjonens forum for utveksling av politikk, kunnskap og trender innen turisme både internasjonalt og nasjonalt. Høynivåmøtet markerte komitéens 100de møte. Ministre, statssekretærer, myndighetsrepresentanter og ledere fra næringen møttes for å diskutere framtidens turisme og hvordan næringen kan vokse videre på en langsiktig bærekraftig og inkluderende måte.

Mer informasjon om OECDs arbeid på turisme og om høynivåmøtet.