Erna Solberg møtte lederne for UNESCO, OECD og IEA i Paris 27. mars

Solberg, Azoulay, Gurría og Birol - Foto:OECD, UNESCO og IEA
Fra venstre: Statsminister Erna Solberg med UNESCOs generaldirektør, Audrey Azoulay, OECDs generalsekretær Angel Gurria og IEAs eksekutivdirektør Dr. Fatih Birol. Foto: UNESCO, OECD og IEA

Etter åpningen av OECDs forum for antikorrupsjon og integritet i Paris 27. mars benyttet statsministeren anledningen til å møte lederen for henholdsvis OECD, UNESCO og IEA, som alle har hovedsetene sine nettopp i Paris.

Under møtet med OECDs generalsekretær, Angel Gurría, var antikorrupsjon et sentralt tema. Gurría takket Solberg for deltakelsen på årets forum, og fastslo at Norge var å betrakte som et foregangsland i anti-korrupsjonsarbeidet. Bærekraftsmålene og utdanning var to andre tema som ble berørt under samtalen.

Utdanning var også et av to hovedtemaer da Solberg møtte UNESCOs generaldirektør, Audrey Azoulay. Hav og havproblematikk var det andre hovedtemaet. Statsministeren ga uttrykk for at begge områdene er prioritert av Norge, og at UNESCO har en viktig rolle å fylle. Azoulay informerte kort om forskningsarbeidet til Den internasjonale havkommisjonen (IOC).

Statsministeren møtte også eksekutivdirektøren for Det internasjonale energibyrået (IEA), Dr. Fatih Birol. Solberg understrekte betydningen av IEAs analyser, mens Dr. Birol på sin side framholdt at Norge er et unikt land i verdenssammenheng ved å kombinere stor energiproduksjon med strenge miljø- og klimahensyn.