Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Energi og klima – statusrapport 2018

IEA beskriver ferske utviklingstrekk for energi og klima i en ny statusrapport som er tilgjengelig på nett.

Tall for 2018 viser at veksten i verdens energiforbruk fortsetter å øke. Siden 2015 har verdens energiforbruk økt stadig mer og veksten i 2018 var omtrent dobbelt så stor som den gjennomsnittlige årlige veksten siden 2010.

Annual change in global primary energy demand, 2011-18

Energiforbruket øker for alle energibærere. I absolutte størrelser er økningen størst for gass, etterfulgt av fornybar og olje. Sol- og vindkraft har tosifret veksttall i prosent. Omtrent halvparten av økningen i energiforbruket skyldes økt etterspørsel etter elektrisitet.

Energirelaterte CO2-utslipp økte i 2018 med 1,7 %, til et historisk høyt nivå på 31,1 G tonn. Kull utgjør omtrent en tredel av all energirelatert CO2-utslipp. To tredeler av veksten i 2018 kommer fra økt elektrisitetsproduksjon. Kina, India og USA står for 85 % av utslippsveksten. I Tyskland, Japan, Mexico og UK gikk utslippene ned.

Global energy-related carbon dioxide emissions by source, 1990-2018

Oljeetterspørselen økte i 2018 med 1,3 %. Utviklingen drives av sterk vekst i USA og Kina, spesielt har oppstart av nye store petrokjemiske anlegg hatt betydning. Oljeprisen (Brent olje) var i gjennomsnitt 30 % høyere i 2018 enn i 2017. Den høyere oljeprisen har redusert etterspørselen i mindre utviklede økonomier.

Etterspørselen etter gass økte med 4,6 % (170 bcm) i 2018. Økningen, som er den største siden 2010, tilsvarer omtrent én og en halv gang norsk gasseksport. Kina og USA står for 70 % av økningen og skiftet fra kull til gass var betydelig på 40 bcm. Underliggende vekst kommer fra økt etterspørsel etter elektrisitet til kjøling og til direkte oppvarming av bygg.

Kulletterspørselen økte for andre år på rad i 2018. Den prosentvise veksten på 0,7 % er lav men er et retningsmessig brudd fra nedgangen som var i 2015 og 2016. Kull er den største kilden til elektrisitet og veksten drives av elektrisitetsetterspørsel i Asia, hvor kullkraft vanligvis er rimeligere enn for eksempel gasskraft.

Annual global change in coal demand, 2011-18

Fornybar energi økte i 2018 med 4 %, og veksten består i hovedsak av økt elektrisitetsproduksjon. Nesten halvparten (45 %) av ny elektrisitetsproduksjon i 2018 var fornybar. Sol-, vind- og vannkraft er de dominerende teknologiene og står samlet for 25 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Solkraft hadde i 2018 nok et rekordår med en produksjonsvekst på 31 %. I følge IEA må fornybar fortsette å vokse i et enda raskere tempo for at utviklingen skal være i tråd med byråets scenario hvor Paris-avtalen oppnås. Fornybar må innen 2040 utgjøre to tredeler av elektrisitetsproduksjonen.