Education at a Glance 2018 -sosial bakgrunn har mest å si for deltakelse i barnehage og utdanning

Education at a Glance - Foto:OECD

Education at a Glance utgis hver høst, og er en pålitelig og viktig kilde til statistikk for alle som er interessert i utdanningsfeltet og i å vite mer om hvordan Norge gjør det sammenlignet med andre land. Rapporten analyserer utdanningssystemene til de 36 OECD-medlemslandene og flere partnerland.

Årets utgave av Education at a Glance har Equity in Education som hovedtema. Rapporten undersøker hvordan progresjonen i utdanningssystemet blir påvirket av ulike faktorer som kjønn, foreldres utdanningsbakgrunn, innvandringsbakgrunn og regional tilhørighet. Kapittelet knytter seg til FNs bærekraftsmål (nr. 4.5) og gir en vurdering av tilstanden i OECD-land og partnerland når det gjelder lik adgang til utdanning av høy kvalitet på alle nivåer i utdanningssystemet.

I tillegg til vektleggingen av equity, inneholder rapporten som vanlig et rikt tilfang av data om struktur, finansiering og læringsutbytte i utdanningssystemet, og inneholder mer enn 100 grafer og tabeller.

Mange av dataene endrer seg lite fra år til år. Norge har generelt høy deltakelse på alle nivåer i utdanningssystemet, og vi utmerker oss blant annet ved høy deltakelse i barnehage og voksenopplæring. Vi er også i toppen blant OECD-landene når det gjelder offentlige utgifter til utdanning, målt både som andel av BNP og utgifter per elev.

I Norge går nesten alle (97%) 3-5 åringer i barnehagen. Det er også en stor andel 1-3 åringer som går i barnehagen, og i Norge går langt flere barn fra familier med lavere sosioøkonomisk bakgrunn (målt ved mors utdanningsnivå) i barnehagen sammenlignet med andre land. 78% av 1-3 åringer som har mor uten høyere utdanning går i barnehagen i Norge, mot et OECD-gjennomsnitt på 31%.

Education at a Glance
Education at a Glance Foto:OECD

Kilde: OECD Education at a Glance 2018, figur B2.2

Rekruttering og utdanning av lærere er et sentralt tema i Norge og mange andre OECD-land. Education at a Glance inneholder i år et eget kapittel og flere nye indikatorer om rektor- og lærerlønninger.

Begynnerlønna for norske lærere er høyere enn OECD-gjennomsnittet, men lavere enn for andre yrkesgrupper med høyere utdanning. Lønnsutviklingen for lærere i Norge er også flatere enn gjennomsnittet i OECD, noe som henger sammen med en generell flatere lønnsstruktur i Norge.

Teachers actual saleries
Teacher's actual salaries relative to earnings for tertiary-education workers Foto:oecd

Kilde: OECD Education at a Glance 2018, figur D3.1

Her finner du hele rapporten: Education at a Glance 2018

Her kan du finne et sammendrag på norsk på Kunnskapsdepartementets hjemmesider