Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Praktikantene ved UNESCO våren 2020 - Foto:OECD/UNESCO-delegasjonen
Praktikantene ved UNESCO vårsemesteret 2020, Anine Lunde Angell-Hansen og Alba Lorena Sanchez Banoun. OECD/UNESCO-delegasjonen

Praktikantopphold ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris, UNESCO-kontoret

Den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris søker to praktikanter for høsten 2020 med søknadsfrist 10. mars 2020. Praktikantene vil være knyttet opp mot UNESCO.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i, og erfaring fra, arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i dag tretten medarbeidere, hvorav to har lokaler ved UNESCO og arbeider med UNESCO-saker og elleve har lokaler i OECD og jobber opp mot denne organisasjonen. I tillegg er to praktikanter tilknyttet UNESCO-kontoret.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og skal arbeide for fred gjennom å fremme samarbeid og dialog mellom de 193 medlemslandene på disse fagområdene. UNESCO fastsetter globale normer innenfor de fire mandatområdene og promoterer disse overfor medlemslandene. UNESCO er det ledende FN-organet for oppfølging av utdanningsmålet i Agenda 2030. Norge sitter i den internasjonale styringskomiteen for dette arbeidet. Norge er for i perioden 2017 – 2021 medlem i den prestisjefylte Verdensarvkomitéen. I tillegg til utdanning og kultur, støtter Norge UNESCOs havkommisjon og arbeidet med ytringsfrihet generelt og journalisters sikkerhet. For mer informasjon om UNESCO, se UNESCOs hjemmesider og regjeringen.no

Praktikantene vil etter planen være knyttet til UNESCO-arbeidet. De vil få ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. I løpet av oppholdet vil de i tillegg til praktiske oppgaver, få innblikk i bredden av saker UNESCO arbeider med og delta på ulike faglige konferanser og møter. En viktig del av praktikantenes oppgaver vil være å holde norske myndigheter oppdatert om organisasjonens arbeid. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av UNESCOs arbeidsområder.

Kvalifikasjoner
Delegasjonen ønsker praktikanter som er godt organiserte, har en positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og kan arbeide selvstendig og under press. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper blir tillagt vekt. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Oppholdet løper fra og med 7. september 2020 til 31. desember 2020
  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men delegasjonen utbetaler et stipend på 12.000 NOK pr hele måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter.
  • Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden.
  • Søkere kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Besøk også https://www.utdanningiverden.no/

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter og vitnemål fra videregående opplæring, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved oecd.paris@mfa.no i en samlet pdf-fil. Vennligst presiser at du søker på praktikantstillingen ved UNESCO-kontoret i overskriften på e-posten din.

NB: Søknadsfrist 10 mars 2020. Vi vil ferdigstille prosessen så raskt som mulig.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt: