To praktikantplasser ved Den norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris

UNESCOs hovedkvarter i Paris - Foto:UNESCO

Den norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris søker to praktikanter for høsten 2018 med søknadsfrist 20. april. Praktikantene vil være knyttet opp mot UNESCO.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i alt tolv medarbeidere, hvorav to har lokaler i UNESCO og arbeider med UNESCO-saker og ti har lokaler i OECD og jobber opp mot denne organisasjonen. I tillegg har UNESCO-kontoret to praktikanter.

UNESCO er FNs organisasjon for kultur, utdanning, vitenskap og kommunikasjon og skal fremme samarbeid mellom de 195 medlemslandene på disse fagområdene. For mer informasjon om UNESCO, se UNESCOs hjemmesider og regjeringen.no

Praktikantene ved den norske delegasjonen til UNESCO vil ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. Praktikantene vil fordele UNESCOs mandatområder mellom seg og vil arbeide selvstendig og delta på ulike faglige konferanser og møter. En viktig del av praktikantenes oppgaver vil være å holde norske myndigheter oppdatert om UNESCOs arbeid. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av UNESCOs mandatområder.

Kvalifikasjoner

Delegasjonen ønsker praktikanter som er organiserte, har positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og kan arbeide selvstendig og under press. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper er ikke et krav, men vil vurderes positivt. Søkere bør ha minimum avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Vilkår

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Oppholdet løper fra 10. september til 21. desember 2018
  • Praktikantordningen er ulønnet, men delegasjonen utbetaler et stipend som p.t. er 12.000 NOK pr måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter
  • Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som har avsluttet en del av en utdanning (f.eks. BA) og tar sikte på ytterligere utdanning (f.eks. MA) kan også vurderes
  • Søkere kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette, se https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold

Søknad

Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, karakterutskrifter, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved oecd.paris@mfa.no

NB: Søknadsfrist 20.04.2018. Vi tar sikte på å ferdigstille prosessen så raskt som mulig.

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt:

  • Rådgiver Kristin Karlsen: k.karlsen.no@unesco-delegations.org,      +33 1 45 68 34 35
  • Praktikant Kristina Raulo Enger: kr.enger.no@unesco-delegations.org
  • Praktikant Tonje Holtan: t.holtan.no@unesco-delegations.org