Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

20-årsjubileum for OECDs nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

For å markere 20 år med nasjonale kontaktpunkt, inviterte OECD til webinar og rapportlansering 14. desember. Norges kontaktpunkt lanserte også i forbindelse med markeringen et kompendium som presenterer ti banebrytende klagesaker håndtert av kontaktpunktordingen.

Kontaktpunktene er den eneste internasjonalt anerkjente ikke-juridisk klagemekanisme for å håndtere næringslivets påvirkning på mennesker og samfunnet. Alle de 49 landene som er tilsluttet OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er forpliktet til å nedsette nasjonale kontaktpunkt.

De nasjonale kontaktpunktene har håndtert over 500 klagesaker angående næringslivsrelatert påvirkning i over 100 land. OECD-rapporten som ble lansert på webinaret redegjør for 20 år med kontaktpunktordningens rolle i klageadgang og gjenoppreising.

Den unike kontaktpunktordningen har gitt resultater. Siden 2011 har 36% av de behandlede klagesakene fra de ulike kontaktpunktene resultert i en avtale, mens 33% av alle fullførte klagesaker har ført til endring av selskapets retningslinjer.

Det norske kontaktpunktet har behandlet klager mot norske virksomheter om blant annet urfolks rettigheter, retten til å organisere seg og drive kollektive forhandlinger og andre menneskerettigheter. Alle klager behandlet av det norske kontaktpunktet er tilgjengelige på kontaktpunktets nettsider.

I kompendiet som lanseres av det norske kontaktpunktet, kan man lese om ti banebrytende klagesaker håndtert av kontaktpunktordningen, rettet mot bl.a. Statkraft, NBIM, Heineken, DNO, ING Bank og Fifa.

OECD-rapporten kan leses i sin helhet her.