Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Jensen og Saint-Amans

10-årsjubileum for Det globale forumet om åpenhet og utveksling av skatteinformasjon

26. november gikk «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes» av stabelen i OECDs lokaler. Forumet feiret ved den anledning sitt 10-årsjubileum. I dag består forumet av 158 medlemsland som utveksler skatteinformasjon, ofte på automatisk vis. Finansminister Siv Jensen ledet den norske delegasjonen og møtte også Pascal Saint-Amans, lederen for OECDs Senter for skattepolitikk og administrasjon.

Finansminister Siv Jensen deltok i en paneldiskusjon som skulle diskutere effekten av det inngåtte samarbeidet om utveksling av skatteinformasjon for skatteskandalene og hva som bør være veien videre. Finansministeren møtte også Pascal Saint-Amans, lederen for OECDs Senter for skattepolitikk og administrasjon. Hun understreket at svaret på hvordan vi skal møte den digitale økonomien ligger i forpliktende internasjonalt samarbeid og at det haster med å finne gode løsninger.

Mange land la vekt på den store fremgangen innenfor internasjonalt skattesamarbeid: a) stater har mottatt 102 milliarder euro mer i skatter og bøter på global basis siden 2009 bl.a. gjennom offshore skatteetterforskninger og frivillige avdekkingsprogrammer («disclosure programs», hvor individer frivillig deler informasjon med skattemyndighetene), b) 100 jurisdiksjoner utvekslet informasjon om 50 millioner konti til en verdi av 5 billioner euro i 2018, c) mer enn 70 land har endret lovverket deres for å gjøre en slutt på bankhemmelighetshold og dermed redusere mulighetene for skatteunndragelser, og d) mer enn 80 lav- og mellominntektsland mottar faglig bistand for å identifisere skatteunndragelser og ulovlige kapitalstrømmer. Flere deltakere fremholdt at OECDs skattesamarbeid er et eksempel på «effektivt multilateralt samarbeid» og representerer «multilateralisme på sitt beste».