Deltidsstilling hos Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO i Paris

Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO i Paris søker en lokalt ansatt administrativ saksbehandler til UNESCO-kontoret i en midlertidig deltidsstilling i 10 måneder med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med rask tiltredelse, tentativt 1. mars 2024. Søknadsfristen er 19. februar 2024.

Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:

Generell administrativ støtte til delegasjonen, herunder:

  • Oppfølging av Norges kandidatur til UNESCOs eksekutivråd (styre) inkludert hovedansvar for registrering av kandidaturer, samt løpende kontakt med andre lands delegasjoner og involverte departementer i Norge.
  • Praktisk tilrettelegging av ambassadørens/delegasjonens virksomhet.
  • Planlegging, koordinering og oppsummering av bilaterale møter.
  • Behandling og videreformidling av besøksanmodninger.
  • Delta på møter og konferanser.

Det må også regnes med andre administrative oppgaver ved behov og ledig kapasitet. 

Stasjonssjefen kan til enhver tid endre arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskravene er minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole og minimum 2 års relevant arbeidserfaring. Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, men også meget gode kunnskaper i fransk og engelsk.

Følgende personlige egenskaper kreves:

  • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig.
  • Effektivitet, ryddighet og evne til å arbeide systematisk.
  • Fleksibilitet og god evne til kommunikasjon og samarbeid.
  • Integritet, toleranse og nysgjerrighet.

Stillingsinnehaveren må ha god helhetsoversikt og gode kontaktskapende evner i et svært internasjonalt arbeidsmiljø.

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold.

Lønn etter avtale. Stillingsprosent vil anslagsvis være mellom 50% og 80% og vil fastsettes etter avtale. Opplæring vil bli gitt. Det vil være en prøvetid på 1 måned.

For nærmere opplysninger om stillingen kan ambassaderåd Stig Arne Skjerven kontaktes på telefon +33 (0)6 77 65 30 41 eller på e-post Stig.Arne.Skjerven@mfa.no

Søknad vedlagt CV samt kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk i én pdf-fil til dl.norway@unesco-delegations.org