Skjermdump fra OECDs registreringsside for forumet - Foto:Ilustrasjon: OECD
Ilustrasjon: OECD

Kommende OECD-arrangementer

OECD arrangerer ca. 1500 konferanser, webinarer og boklanseringer årlig med rundt 140 000 delegater. På grunn av covid-19 blir mange av disse i dag avholdt virtuelt. Dermed er det åpnet for bredere deltagelse og du kan se opptak av enkelte av arrangementene i ettertid.

Et av OECDs kommende arrangementer er forum for ansvarlige mineralforsyningskjeder som vil finne sted virtuelt 2.-6. mai 2022. Forumet vil samle representanter fra myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. De vil m.a. diskutere implementeringen av OECDs Due Diligence-veiledning for ansvarlige forsyningskjeder av mineraler fra høyrisikoområder samt andre initiativer for å muliggjøre ansvarlig mineralproduksjon og -innkjøp.

Du finner mer informasjon og kan melde deg på her: https://oecd-events.org/responsible-mineral-supply-chain

Her får du oversikt over de viktigste kommende-, og tilgang til nylig avholdte, OECD arrangementer: Upcoming events - OECD