Palais de l'Europe - Foto:Europarådet
Europarådet

Ledige praktikantplasser våren 2022

To praktikanter søkes til den norske delegasjonen i Strasbourg fra januar til midten av juli 2022.

Praktikantordningen gir innblikk i virksomheten ved en utenriksstasjon og er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantoppholdet ved delegasjonen i Strasbourg vil gi et godt innblikk i multilateralt samarbeid generelt og mer spesifikt i hvordan Norges interesser fremmes gjennom arbeidet i de styrende organer i Europarådet. Videre vil praktikantoppholdet gi økt innsikt i de saksområdene Europarådet dekker, med vekt på menneskerettigheter, demokratiutvikling og rettsstatsprinsipper. Praktikanten vil møte et spennende praktikantmiljø. Se video her for informasjon om Europarådets arbeid.

Praktikanten vil delta i delegasjonens daglige virke og jobbe tett med de øvrige ansatte. Arbeidet vil omfatte utredning og bistand i politiske og/eller juridiske saker, og rapportering fra de aktuelle saksområdene i Europarådet. Praktikanten vil også delta i øvrige arbeidsoppgaver ved delegasjonen.

Praktikantordningen er ulønnet, men delegasjonen utbetaler et stipend på NOK 10.000 per måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Praktikantoppholdet kan etter omstendighetene kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på søkers (eventuelle) utdanningsinstitusjon i Norge kan gi mer informasjon om dette.

Det er en forutsetning at praktikanten:

  • Har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og har gyldig helsetrygdkort.
  • Er student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad eller mastergrad, og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet.
  • Ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.
  • Har gode engelskkunnskaper. Franskkunnskaper er en fordel.

I vurderingen av søknadene legges det bl.a. vekt på søkers utdanningsbakgrunn, språkkunnskaper, skriftlig framstillingsevne og personlig egnethet for arbeidet. Personer med fordypning i emner innenfor Europarådets faglige/geografiske områder oppfordres spesielt til å søke. En av praktikantplassene er normalt forbeholdt kandidater med juridisk bakgrunn.

Praktikantordningen følger det til enhver tids gjeldende reiseråd. Det understrekes at endring i Utenriksdepartementets reiseråd frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av startdato (slik som husleie, flybilletter, og lignende) vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Opplysninger om praktikantordningen kan fås ved henvendelse til ambassaderåd Tone Cecilia Lang eller ambassadesekretær Jannicke Witsø, telefonnummer +33 3 88 60 83 10.

Søknad på norsk med vedlagt CV, vitnemål og referanser sendes delegasjonens e-postadresse: coe.strasbourg@mfa.no.

Søknadsfrist er satt til tirsdag 19. oktober 2021, midnatt.