Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

49265_003.jpg

Generalsekretæren for Europarådet

Thorbjørn Jagland, tidligere norsk statsminister, utenriksminister og stortingspresident, har siden september 2009 vært Europarådets generalsekretær. Parlamentarikerforsamlingens velger Europarådets generalsekretær ved hemmelig avstemming.

Generalsekretærens mandatet er på fem år, og innebærer arbeidet med å skjøtte den daglige driften av Europarådet. Det vil si både å være sjef for sekretariatets rundt 2000 ansatte og å ha ansvaret for å fremme Europarådets målsetninger. Generalsekretæren er ofte personlig engasjert i en rekke dagsaktuelle menneskerettsutfordringer og fungerer som en viktig informasjonskanal til Ministerkomiteen.

Jagland har i løpet av sin periode fokusert på å effektivisere Europarådets arbeid ved hjelp av reform av organisasjonen, samtidig som han har vært en synlig leder som har satt politiske saker på dagsorden. Jagland har også engasjert seg i det pågående arbeidet med å gjøre EU til Europarådsmedlem, det vil si å underlegge hele EU-systemet Europarådets konvensjoner.