Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Praktikanter høsten 2020

Delegasjonen takker for den store interessen for våre to praktikantstillinger for høsten 2020. På grunn av Covid-19 situasjonen i Frankrike, vil delegasjonens behandling av søknadene for høstsemesteret ta noe lenger tid enn vanlig. Vi beklager dette. Utviklingen av situasjonen er vanskelig å forutse. Delegasjonen kan derfor på det nåværende tidspunkt ikke garantere at den vil være i stand til å ta imot praktikanter til høsten. Vi må også ta forbehold om at praktikantoppholdet kan bli kansellert. Skulle så skje, vil delegasjonen ikke kunne refundere eventuelle utgifter som er påløpt i forkant av tiltredelse.