Mer om Mali

Offisielt navn: Republic of Mali
Hovedstad: Bamako
Språk: Fransk er offisielt språk, Bambara
Valuta: West African CFA franc
Flateinnhold: 1 240 192 km2
Folketall: 17,5 millioner (2016)
President: Ibrahim Boubacar Keïta

Det er besluttet å etablere norsk ambassade i Mali i 2017. Inntil ambassaden er på plass, er det ambassaden i Accra som dekker Mali, med støtte fra et norsk konsulat i Bamako. Ved reise til landet anbefales det å lese reiseinformasjonen fra UD, sette seg inn i våre generelle råd og innhente informasjon om reisemålet.

Nyttige nettsider

Primature
Nyheter på fransk
Giverkoordinering

Politikk

Ibrahim Boubacar Keita (IBK) ble valgt til Malis president i august 2013 og tiltrådde september 2013. Han overtok etter en overgangsregjering som regjerte Mali i 18 måneder etter militærkuppet i mars 2012. IBK har tidligere vært statsminister i Mali (1994-2000) og leder av nasjonalforsamlingen (2002-2207).

Modibo Keita har vært statsminister i IBKs regjering siden januar 2015. I januar 2014 ble Issaka Sidibé valg som ny leder av republikkens nasjonalforsamling. 4 av de 34 statsråder er kvinner.

Den politiske krisen og sikkerhetskrisen som rammet Mali etter militærkuppet i mars 2012 fortsetter å prege landet. Fransk militær intervensjon og tilstedeværelse i januar 2013 og opprettelsen av FN-operasjonen MINUSMA i juli 2013 bidro betydelig til å stabilisere landet. En tresidig fredsavtale mellom myndighetene, væpnede grupperinger som ønsker et uavhengig nord-Mali og væpnede grupper som støtter myndighetene i Bamako ble undertegnet i Algerie i mai 2015 og i Bamako i juli 2015. Til tross for dette, er konflikten med de etniske tuaregopprørerne og islamistene i nord fortsatt en stor utfordring. Implementeringen av fredsavtalen går sakte. Islamistiske terroristgrupper opererer fra baser i nord-Mali, og har også angrepet mål i hovedstaden Bamako.

Bilaterale forbindelser

Norge har et honorært konsulat i Bamako. Ambassaden i Accra dekker Mali fra norsk side med en egen ambassaderåd som følger utviklingen i landet. Det er besluttet å opprette norsk ambassade i Bamako i løpet av 2017.

Norge har et samarbeid med maliske myndigheter som strekker seg tilbake til 1980-tallet. Særlig samarbeid innen klima, landbruk og matsikkerhet er sentralt, i tillegg til støtte til fred og stabilisering. Norge bidrar med ressurser inn i den pågående FN-operasjonen som et ledd i å styrke internasjonalt samarbeid for sikkerhet og stabilitet i Mali og Sahel-regionen.

Økonomi

Mali er et av verdens fattigste land og er rangert som 179 av 188 land i FNs utviklingsindeks (HDI). Halvparten av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Stor arbeidsledighet og lav inntekt blant resten av befolkningen utgjør en politisk og økonomisk utfordring.

Mali er rik på naturlige ressurser som mineraler, olje og gass og produserer og eksportere hovedsakelig gull og bomull. I tillegg har Mali en relativ stor landbruksproduksjon og hadde før krisen i 2012 investert mye i turisme. Ustabil klima- og sikkerhetssituasjon de siste årene har preget Malis produksjons- og eksportmuligheter samt at turismen har gått drastisk ned. Utviklingsbistand spiller og en betydelig rolle i Malis økonomi og utgjør ca. 52 % av landets offentlige budsjetter.

Reiseinformasjon

Reiseinformasjon for Mali finner du her.

Hva er et offisielt reiseråd?