Beredskap/krise

Den norske ambassade i Accra har en beredskapsplan som tar sikte på å bistå norske borgere i Ghana i en eventuell krisesituasjon. Beredskapsplanen oppdateres jevnlig, og sendes ut til alle norske borgere som er registrert på www.reiseregistrering.no.

Det er derfor viktig at norske borgere registrerer seg ved reise til land i Vest-Afrika.

Ambassaden i Accra dekker ni land (Ghana, Elfenbenskysten, Burkina Faso, Mali, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Gambia og Senegal) som har svært ulik sikkerhetsrisiko. Følg med på oppdatert reiseinformasjon om de ulike landene på regjeringen.no

Sjekk også om Utenriksdepartementet har utstedt et offisielt reiseråd for landet du skal besøke. 

Norske borgere i de øvrige landene (utenom Ghana) bes om å forholde seg til det norske konsulatet, og/eller ambassadene til andre nordiske landene, i en eventuell beredskapssituasjon. Nordiske utenrikstjenester har et gjensidig ansvar for å yte service overfor nordiske borgere.

Ambassaden vil i den utstrekning det er mulig prøve å holde kontakt med alle norske borgere dersom den sikkerhetsmessige situasjonen i landet endrer seg.

I en krisesituasjon vil ambassaden benytte raskere kommunikasjonskanaler enn nettsiden til kommunikasjon med norske borgere. Følg med på løpende oppdateringer fra ambassaden i sosiale medier.

Kontaktpunkt utenom ambassadens åpningstider for kriser:

UDs operative senter: + 47 23 95 55 55