The-Airport-Express-Train-at-Oslo-Central-Station-nib000563-650.jpg

UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet

UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og generalkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommende land, som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på stedet.

Les artikkel om UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet