Søknad om pass og personnummer

Grunnet innføring av biometri i norske pass må søknader i Litauen leveres inn ved personlig oppmøte på ambassade. Vennligst ring og avtal tid for levering av passøknad på forhånd.

Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen. Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.
Saksbehandlingstiden er ca. 2 uker.

Ved nødstilfelle kan ambassaden utstede nødpass. Dette har kort gyldighet og skal innleveres for makulering ved endt reise. Gebyr for nødpass er det samme som gebyr for et vanlig pass.

For å få nytt pass trengs følgende:

  • Skjema som fylles ut (ved oppmøte eller på forhånd). Skjemaet finner man her.
  • Gammelt pass. Hvis passet er tapt, må "Melding om tap av pass" fylles ut. Dersom passet er stjålet må det meldes fra til lokalt politidistrikt, og politirapport skal vedlegges søknaden.
  • Legitimasjon med bilde fremvises.

Pass til barn:

Fra 01.01.2010 er det ikke lenger mulig å søke om pass og fødselsnummer samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert fødselsnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved ambassaden.
Ved søknad om personnummer må følgende vedlegges:

  • Original eller notarialbekreftet kopi av fødselsattest (oversatt til norsk eller engelsk og legalisert med apostille), hvor mor og fars navn fremgår.
  • Pass av foreldrene
  • Vigselsattest dersom far er norsk statsborger.
  • Skjema for erkjennelse av farskap i de tilfeller foreldrene ikke var gift på fødselstidspunktet, eller ekteskapet ikke er registrert i Norge, dersom en av partene er registrert med adresse i Norge.
  • Dersom far til barnet er registrert som ugift og utvandret i folkeregisteret, må NAV anerkjenne farskapet før Personregisteret kan behandle søknad om tildeling av personnummer.

Ved søknad om pass for barn mellom 0-18 år må minst en av foreldrene møte med barnet. Den av foreldrene som ikke møter, må levere skriftlig samtykke, samt kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur (pass, førerkort etc.) Eneansvar for barn må dokumenteres (domskjennelse eller avtale). For umyndiggjorte personer må den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke til passutstedelsen.

Følgende må fremlegges ved søknad om pass for barn:

  • Gammelt pass eller fødselsattest ved førstegangsutstedelse
  • Ett passbilde med helt lys bakgrunn. Bildet skal være tatt rett forfra, og med lukket munn. Bildene skal ikke være mer enn 3 måneder gamle og må være tatt av profesjonell fotograf for å tilfredsstille tekniske krav. Bilder printet ut fra PC godtas ikke.

Må barna være med når de skal ha pass?

Ja. Dette gjelder også spedbarn. Ved søknad om pass, skal det avgis signatur, men dette gjelder ikke barn under 10 år eller den som ikke kan skrive navnet sitt. I slike tilfeller angis det "Not able to sign" i signaturfeltet. Foreldre skal altså ikke skrive under på vegne av sine barn, men må likevel være med fordi de skal gi sitt samtykke til passutstedelsen. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.

Gebyr

Passgebyr er 120 EUR for personer over 16 år og 70 EUR for barn under 16 år. Gebyr må betales med kort ved oppmøte.