Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bilaterale forhold mellom Norge og Latvia

Norge og Latvia har et godt forhold. Samarbeidet strekker seg over mange områder, som handel, politikk, forsvar og EØS-midler.

Diplomatiske forbindelser mellom Latvia og Norge ble gjenopprettet 27. august, og ambassaden åpnet 27.11.1991 ved at ambassadør Torbjørn Aalbu overleverte sine akkreditiver til presidenten.

Forholdet mellom Norge og Latvia regnes for å være godt. Representanter fra de to landene møtes regelmessig i ulike fora, både på politisk- og embetsnivå. Latvia markerte i 2018 at det er 100 år siden landet erklærte seg selvstendig. Kronprinsparet besøkte Riga i april 2018 og hadde blant annet møter med presidenten, deltok på næringslivsforum og donerte en bokgave fra Norge til «folkets bokhylle» på det latviske nasjonalbiblioteket.

Norske firmaer investerer tungt i Latvia, med over 300 bedrifter registrert i landet. I dag er Norge den 7. største investoren i landet. De største norskregistrerte selskapene i Latvia per i dag er: Linstow, Orkla, Circle K, AMD Holding, Riga Center Holding, DNB, Visma, Gjensidige, Riga Invest, Møllergruppen (bilbutikker) og Reitan Convenience (Narvesenkiosker). Det foregår også betydelig handel mellom landene. I 2017 var Norge Latvias 11. største eksportland og 28. største importland. I 2017 var eksporten fra Norge til Latvia på 1 mrd. NOK, mens importen fra Latvia til Norge var på 3,1 mrd. NOK. Metall og tre dominerer i Latvias eksport til Norge.

Norge har et omfattende samarbeid med Latvia gjennom EØS-finansieringsordningene. Latvia har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. Dette har vært et viktig virkemiddel for å styrke relasjonene mellom de to landene. I perioden 2009-14 mottok Latvia 67 mill. euro. I den nye perioden, 2014-2021, har beløpet økt til 102 mill. euro. Midlene er viktige for det bilaterale samarbeidet og vil gi nye samarbeidsmuligheter innen regional og økonomisk utvikling, forskning og utdanning, grønn innovasjon, sivilsamfunn, kriminalomsorg og bekjempelse av økonomisk kriminalitet og klimaendringer.

Forsvar og sikkerhet er viktige temaer i norsk-latviske forbindelser og drøftes jevnlig bilateralt og i NB8-format. Norges forsvarsattaché til Stockholm, som er sideakkreditert til Latvia, er jevnlig og hyppig på besøk. Forsvarssjef admiral Håkon Bruun-Hanssens og en norsk korvett (KNM Steil) besøkte Latvia i november 2018 ifb. landets 100-årsjubileum. Det ble svært høyt verdsatt. Norge har de siste årene deltatt med styrker på militære øvelser i Latvia, og Latvia deltok under den store Trident Juncture-øvelsen i Norge høsten 2018. I tillegg tjenestegjør to norske offiserer for NATO Force Integration Unit i Riga.

Kultursamarbeidet mellom Latvia og Norge er utstrakt, og mange norske kommuner har vennskapskommuner i Latvia. Latviernes interesse for Norge er betydelig, og per dags dato bor ca. 10 300 latviere i Norge. Samtidig er det rundt 100 norske fastboende i Latvia. Dessuten bor det mange norske medisinstudenter der, særlig i Riga. ANSA i Latvia har over hundre medlemmer.