Nødpass

Nødpass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass.

Ordinære pass kommer normalt til ambassaden 1-3 uker etter at pass-søknaden er registrert. Du bør derfor normalt søke om nytt pass i god tid. Dersom en situasjon oppstår som betyr at du trenger nytt pass raskere enn dette, kan du ta kontakt ambassaden for å forhøre deg om muligheten for å få utstedt nødpass.

Tapt pass?

Er du norsk statsborger og har mistet eller blitt frastjålet passet ditt i Albania eller Kosovo, må du gjøre følgende:

1.Tapt pass må meldes så snart som mulig til politiet i Kosovo eller Albania. Ta godt vare på politirapporten.

2.Kontakt ambassaden i Pristina for å melde passet tapt, og for videre assistanse.  

 

Verdt å merke seg

Vær oppmerksom på at det erfaringsmessig kan by på problemer å krysse grensen fra Kosovo til Serbia med nødpass.

Dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.