Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav ved fornyelse av pass.

29. May 2023

For English, click here.

Alle som søker om pass må ha norsk fødselsnummer. For barn født i Kenya eller Somalia må det først søkes om fødselsnummer før det kan søkes om pass til barnet.  Se lenke til Statsborgerskap og fødselsnummer her.

Ambassaden benytter nå et bookingsystem for avtaler om passfornyelse. Du må opprette bruker og selv booke time.

Bestill time her

Vi anbefaler deg å bestille time i god tid før passet ditt utløper. 

Ambassaden har laget en sjekkliste med dokumentasjonskrav for passfornyelse her

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til utvidet ID-kontroll, jf. Politidirektoratets rundskriv 2020/008. 

Tidligere pass skal innleveres når det nye passet utleveres. Dersom det gamle passet inneholder gyldig visa vil vi makulere de øvrige sidene og du får beholde passet.

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020. Se ny forskrift her pass- og ID-kortforskriften. Vi gjør oppmerksom på at det nå er dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Pass til barn (0-18år)

Samtykke kan gis ved alle passkontor (politiet i Norge og norske utenriksstasjoner med passmyndighet), se nærmere om dette her. For å gi samtykke ved ambassaden må det bestilles time. Kontakt ambassaden på consular.nairobi@mfa.no for å avtale tid. Husk å oppgi passnummer til barnet/barna, samt fullt navn og fødselsdato for den forelder som møter for å gi samtykke.

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur), også for barn fom. fylte 12 år. For barn mellom 10 og 12 år vil biometisk data av bilde og signatur tas opp. For barn under 10 år vil det kun tas bilde.

Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid: 

  • 0 - 5 år gammel: 2 års gyldighet
  • 5 - 10 år gammel: 3 års gyldighet
  • 10 - 16 år gammel: 5 års gyldighet

Henting av pass

Du får beskjed fra ambassaden når du kan hente passet. Pass kan hentes torsdager 13.00. 

Husk å ta med gamle pass for makulering ved utlevering av nye pass.

Det er ikke lenger anledning til å sende pass i post. Pass må hentes personlig og signeres for ved ambassaden i Nairobi.