Bibehold/tap av norsk statsborgerskap

Den som har ervervet norsk statsborgerskap ved fødsel, men som ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, mister automatisk sitt statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år.

En person med tilstrekkelig forbindelse til Norge kan søke om å beholde sitt norske statsborgerskap. Man må søke før man fyller 22 år. Søknaden behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Søknadsskjema

For mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema se UDI.no:

https://www.udi.no/skal-fornye/beholde-norsk-statsborgerskap-bibehold/

Du kan søke ved ambassaden eller et av de honorære konsulatene.


Har du allerede fått innvilget søknaden om bibehold?

Dersom du fikk innvilget bibehold av norsk statsborgerskap før 19. oktober 2015, er ikke dette registrert i folkeregisteret. Du kan selv ta kontakt med Skatt nord Hammerfest for å registrere denne informasjonen:

Skatt nord Hammerfest
Personregisteret
9613 Hammerfest
NORWAY