Bistand til nordmenn

Informasjon om hvordan utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet.

Les mer her om hva utenriksstasjonene kan bistå med.

Se ellers spesifikk reiseinformasjon for Jordan og Irakherunder ambassadens begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i Irak.

Registrering

Utenriksdepartementet anbefaler alle reisende og fastboende norske borgere i utlandet om å registrere seg på reiseregistrering.no.www.reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

Mer informasjon om registreringsordningen her.

For mer informasjon om ambassadens tjenester, se her.

Ekteskap

Ambassaden har ikke vigselsrett, man kan derfor ikke gifte seg på ambassaden.

For norske statsborgere som ønsker å inngå ekteskap med jordanske statsborgere i Jordan gjelder de samme regler hva angår forhåndsdokumentasjon som for nordmenn som gifter seg i Norge. Man må  ha gyldig ekteskapsattest fra Skatteetaten. Denne fremlegges for jordanske myndigheter før inngåelse av ekteskapet.

For at jordanske myndigheter skal kunne godta den norske ekteskapsattesten må den legaliseres av det norske utenriksdepartementet og deretter bekreftes av den jordanske ambassaden i Oslo. Dokumentet bør være på engelsk. Informasjon om legaliseringsprosessen finner du på regjeringen.no.

For nordmenn bosatt i Norge er det Skatteetaten som skal prøve ekteskapsvilkårene og utstede ekteskapsattest. Er man registrert utflyttet, skal prøvingen foretas av Skattekontoret der man sist var registrert. Nærmere informasjon finnes på Skatteetatens nettsider.

For registering av ekteskap inngått i Jordan, se Skatteetatens nettside.

Reiseforsikring

Ambassaden ønsker også å minne om viktigheten av å tegne omfattende reiseforsikring før avreise.