Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Den norske ambassaden i Tokyo arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringer, institusjoner, og enkeltbedrifter i deres relasjoner til japanske kontakter.

Som et ledd i Team Norway–samarbeidet har ambassaden tett koordinering og samarbeid med Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd og Det norske handelskammeret i Japan. 
 
Ambassaden
Ambassaden ivaretar Norges bilaterale relasjoner til Japan, og har på vegne av norske myndigheter det formelle ansvaret for å ivareta de diplomatiske forbindelsene. Ambassaden søker også å være oppdatert på vesentlige hendelser i Japan, evt. endringer i rammebetingelser osv. som kan påvirke norske interesser i bred forstand. For mer overordnede økonomiske, politiske og konsulære/sikkerhetsrelaterte spørsmål kan ambassaden kontaktes på e-postadressen emb.tokyo@mfa.no
 
Innovasjon Norge i Tokyo
Innovasjon Norge i Tokyo er et handels- og teknologikontor som bistår norske bedrifters handels- og teknologisamarbeid med Japan. Gjennom rådgivning hjelper Innovasjon Norge bedrifter på det japanske markedet, blant annet ved å tilby markedsinformasjon, partnersøk, møteassistanse og nettverksarrangementer.
Link: Japan - Innovasjon Norge
 
Norges Sjømatråd i Tokyo
Norges Sjømatråd i Tokyo har som hovedoppgave å bidra til at Norge oppfattes som ledende sjømatnasjon, primært gjennom å fremme kjennskap og preferanse til norsk sjømat i Japan. Sjømatrådet gjennomfører generiske markedsføringskampanjer selvstendig, eller i samarbeid med Norske eksportører, importører, supermarkeder og restauranter, i tillegg til PR virksomhet og markedsovervåking.
Link: http://seafood.no/

Det norske handelskammeret i Japan
Det norske handelskammeret i Japan tilbyr tilgang til et profesjonelt og sosialt nettverk for næringslivsrepresentanter som ønsker å bli satt i kontakt med og bli en del av det norsk-japanske næringslivet i Japan. Handelskammeret arbeider for vekst og utvikling av et aktivt næringslivsmiljø hvor individer, bedrifter og relevante organisasjoner oppfordres til dialog og samspill gjennom å tilrettelegge for arrangementer av næringslivsrelatert og sosial art.
 Link: www.nccj.or.jp


 «How to do business»
Sammenlignet med markeder nærmere Norge tilsier språk- og kulturforskjellene mellom Norge og Japan at det er nødvendig med en tett og utstrakt kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i Japan. Det kan også være behov for å investere mer tid i å gjøre forundersøkelser for å forstå markedet i Japan. Samtidig finner norske bedrifter ofte ut at kulturforskjellene var mindre enn man i utgangspunktet trodde, og at det primært er språket som står i veien for en bedre gjensidig forståelse. 
Se for øvrig Det norske handelskammerets hjemmesider for mer informasjon om japanske organisasjoner: Members — Norwegian Chamber of Commerce in Japan
 
Norske virksomheter i Japan
Det norske handelskammer i Japan (NCCJ) omfatter de fleste norske virksomheter i Japan. Se NCCJ sine hjemmesider for mer informasjon. http://www.nccj.or.jp/
  
Lenker
o Innovasjon Norge Japan - Innovasjon Norge
o Norges Sjømatråd http://seafood.no/
o Det norske handelskammeret i Japan (NCCJ): http://www.nccj.or.jp/    
o Norway Japan Society (vennskapsorganisasjon) http://www.norway-japan.org/
o StyleNorway http://www.stylenorway.com/
o NorAlumni Noralumni Japan | Facebook
o Visit Norway Visit Norway | Official travel guide to Norway 
o Lokale aktuelle myndigheter/kontorer o.l. JETRO  http://www.jetro.go.jp/
o Oversikt over utstillinger / messer i Japan  http://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/
 
o Andre relevante lenker
How to invest in Norway: http://www.invinor.no/ (Innovasjon Norge)
Statistisk Sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no
Nærings- og bransjeorganisasjoner i Norge (NHO, Virke, LO) https://www.nho.no/