Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Den norske ambassaden i Tokyo arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringer, institusjoner, og enkeltbedrifter i deres relasjoner til japanske kontakter.

Som et ledd i Team Norway–samarbeidet har ambassaden tett koordinering og samarbeid med Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd og Det norske handelskammeret i Japan. Siden alle er samlokalisert i ambassadens lokaler er det tilstrekkelig å kontakte en av organisasjonene, som så vil foreta den nødvendige koordinering med de øvrige aktørene.
 
Ambassaden
Ambassaden ivaretar Norges bilaterale relasjoner til Japan, og har på vegne av norske myndigheter det formelle ansvaret for å ivareta de diplomatiske forbindelsene. Ambassaden søker også å være oppdatert på vesentlige hendelser i Japan, evt. endringer i rammebetingelser osv. som kan påvirke norske interesser i bred forstand. For mer overordnede økonomiske, politiske og konsulære/sikkerhetsrelaterte spørsmål kan ambassaden kontaktes på e-postadressen [email protected]
 
Innovasjon Norge i Tokyo
Innovasjon Norge i Tokyo er et handels- og teknologikontor som bistår norske bedrifters handels- og teknologisamarbeid med Japan. Gjennom rådgivning hjelper Innovasjon Norge bedrifter på det japanske markedet, blant annet ved å tilby markedsinformasjon, partnersøk, møteassistanse og nettverksarrangementer.
Link: http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Japan/
 
Norges Sjømatråd i Tokyo
Norges Sjømatråd i Tokyo har som hovedoppgave å bidra til at Norge oppfattes som ledende sjømatnasjon, primært gjennom å fremme kjennskap og preferanse til norsk sjømat i Japan. Sjømatrådet gjennomfører generiske markedsføringskampanjer selvstendig, eller i samarbeid med Norske eksportører, importører, supermarkeder og restauranter, i tillegg til PR virksomhet og markedsovervåking.
Link: http://seafood.no/

Det norske handelskammeret i Japan
Det norske handelskammeret i Japan tilbyr tilgang til et profesjonelt og sosialt nettverk for næringslivsrepresentanter som ønsker å bli satt i kontakt med og bli en del av det norsk-japanske næringslivet i Japan. Handelskammeret arbeider for vekst og utvikling av et aktivt næringslivsmiljø hvor individer, bedrifter og relevante organisasjoner oppfordres til dialog og samspill gjennom å tilrettelegge for arrangementer av næringslivsrelatert og sosial art.
 Link: www.nccj.or.jp

Scandinavian Tourist Board
Scandinavian Tourist Board (STB) er et felles initiativ fra de nasjonale turistrådene i Norge og Danmark, og arbeider for å fremme norsk og dansk reiseliv i Japan. STB er heleid av VisitDenmark og Innovasjon Norge, og har eget kontor i Tokyo.
Link: http://www.visitscandinavia.org/en/International/

Bruk av ambassadens flerbrukshall «Arctic Hall» 
Norskrelaterte bedrifter og institusjoner har en unik mulighet til å benytte seg av ambassadens flerbrukshall ”Arctic Hall” for møter og seminarer.
Arctic Hall er en tilgjengelig for norskrelaterte aktiviteter som seminarer, workshops, produktpresentasjoner, samling av media, sosiale sammenkomster, næringslivsrelaterte kontaktbygningsarrangementer og liknende. Flerbrukshallen har en egen inngang separat fra ambassadens hovedinngang. I Arctic Hall er det også kjøkkenfasiliteter som muliggjør enkel servering og catering.
Flerbrukshallen er tilgjengelig for norskrelaterte bedrifter og institusjoner til faste satser.
Handelskammerets medlemsbedrifter kan leie flerbrukshallen til reduserte priser mot at handelskammerets daglige leder utfører praktisk arbeid tilknyttet bruk av hallen. 
 
 «How to do business»
Sammenlignet med markeder nærmere Norge tilsier språk- og kulturforskjellene mellom Norge og Japan at det er nødvendig med en tett og utstrakt kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i Japan. Det kan også være behov for å investere mer tid i å gjøre forundersøkelser for å forstå markedet i Japan. Samtidig finner norske bedrifter ofte ut at kulturforskjellene var mindre enn man i utgangspunktet trodde, og at det primært er språket som står i veien for en bedre gjensidig forståelse. 
Se for øvrig Det norske handelskammerets hjemmesider for mer informasjon om japanske organisasjoner: http://www.nccj.or.jp/?page_id=77 
 
Norske virksomheter i Japan
Det norske handelskammer i Japan (NCCJ) omfatter de fleste norske virksomheter i Japan. Se NCCJ sine hjemmesider for mer informasjon. http://www.nccj.or.jp/
  
Lenker
o Innovasjon Norge http: http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Japan/ 
o Norges Sjømatråd http://seafood.no/
o Det norske handelskammeret i Japan (NCCJ): http://www.nccj.or.jp/    
o Lokale nærings- og bransjeorganisasjoner. Norway Japan Society http://www.norway-japan.org/
o Vennskapsforeninger  >>link
o StyleNorway http://www.stylenorway.com/
o NorAlumni  http://www.noralumni.no/japan/home
o Scandinavian Tourist Boart (STB) har et lokalkontor i Japan: http://www.visitscandinavia.org/ja/Japan/Norway/ 
o Lokale aktuelle myndigheter/kontorer o.l. JETRO  http://www.jetro.go.jp/
o Oversikt over utstillinger / messer i Japan  http://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/
 
o Andre relevante lenker
Nortrade http://www.nortrade.com
How to invest in Norway: http://www.invinor.no/ (Innovasjon Norge)
Statistisk Sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no
Nærings- og bransjeorganisasjoner i Norge (NHO, Virke, LO) https://www.nho.no/