Komplementerende norskundervisning for norske barn i utlandet

For norske barn bosatt i utlandet finnes det skoler som tilbyr undervisning i norsk språk og samfunnsfag.