Førerkort i Japan

For å kunne kjøre bil i Japan må du ha et internasjonalt førerkort utstedt iht. Genève-konvensjonen av 1949

Internasjonalt førerkort 

Internasjonalt førerkort utstedt iht. Genève-konvensjonen av 1949 kan brukes i Japan under følgende betingelser:

  • inntil 1 år fra utstedelsesdato
  • inntil 1 år etter ankomst til Japan
  • du må også ha med deg ditt norske førerkort

Det er best å skaffe ditt internasjonale førerkort før du reiser fra Norge, da ambassaden ikke kan utstede førerkort; hverken vanlig eller internasjonalt.

NB! Det finnes 2 slags internasjonale førerkort utstedt i Norge. Internasjonale førerkort utstedt under Wien konvensjonen av 1968 kan IKKE brukes i Japan!

Alternativt er det mulig å bestille internasjonalt førerkort via post så lenge du er registrert med adresse i Norge, men saksbehanling og postgang kan ta tid. Se  mer informasjon fra KNA eller NAF, eller kontakt dem direkte:

Internasjonalt førerkort - KNA

Internasjonalt førerkort - førerkort i utlandet | NAF

Anskaffelse av japansk førerkort

Når det internasjonale førerkortet ditt utgår, må du skaffe et nytt japansk førerkort. Dette gjøres på bakgrunn av ditt norske førerkort, ikke det internasjonale.

Et nytt japansk førerkort kan skaffes på bakgrunn av ditt norske på et "Driver’s Licence Centre" (på japansk unten-menkyo-shikenjou) der du bor. Prosessen er tidkrevende, så det lønner seg å møte opp tidlig, og sette av store deler av dagen når du søker. Søknaden er avgiftsbelagt. For mer informasjon, se Valid Driving License | JAF.

Driver’s Licence Centres finnes i alle områder i Japan. Informasjon finnes vanligvis på hjemmesidene til den gjeldende prefekturs politi. For informasjon om slike kontorer i Tokyo, se https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/multilingual/english/traffic_safety/drivers_licenses/procedures.html 

Du kan få veiledning på engelsk døgnet rundt fra Tokyo Metropolitan Police Drivers License Telephone Service på telefon: 03-5463-6000 / 042-334-6000.

Oversettelse av førerkort
I forkant av besøket til ”Driver’s Licence Centre” må førerkortet først oversettes til japansk. Oversettelse utføres på JAF-kontorer. Se JAFs hjemmeside for mer informasjon.

Dokumentert opphold i Norge etter utstedelse av førerkort
For å kunne få utstedt japansk førerkort basert på ditt norske må du kunne bevise at du har bodd i Norge i minst 90 påfølgende dager fra førerkortets utstedelsesdato. Dette dokumenteres stort sett med inn/utreisestempel i pass, så det er lurt å ta med eventuelle gamle makulerte pass når du søker. Hvis det ikke er mulig å bevise med stemplene i ditt pass, kan kanskje arbeidsattest, leiekontrakt og lignende brukes. Dette vurderes av senteret der du avlegger søknaden, og du må avklare med dem hva slags dokumentasjon de vil godta.

Spørsmål relatert til dette kan sendes til: consular.tokyo@mfa.no