Intervju med ambassadøren

Intervista Tveiten.jpg
Ambassadør Margit F. Tveiten (bilde: Iversen)

1. Velkommen til Roma! Du har nettopp kommet hit. Hva er ditt førsteinntrykk av Italia og – ikke minst – av din nye arbeidsplass?

Takk for strålende velkomst på jobben!

Etter en uke i ny jobb i Roma, har jeg fått bekreftet det jeg forventet: Italienere er både vennlige og profesjonelle! Og landet står midt oppi håndteringen av en av landets og Europas store utfordringer, - den store tilstrømmingen av migranter og asylsøkere.

Den norske ambassaden i Roma er en norsk utenriksstasjon med dyktige og hyggelige medarbeidere som samarbeider godt. Det fikk jeg inntrykk av med en gang. De ansatte jobber på hver sin måte for å videreutvikle det gode forholdet mellom Norge og Italia, fremme norske interesser, og for å bistå nordmenn. Men nå kan jeg ikke si «de», men «vi»!

2. Hva ønsker du å gjøre som ambassadør til Italia? Kan du nevne noen konkrete ideer eller noen visjoner for arbeidet ditt?

Jeg kan ikke ha flere enn noen få hovedprioriteringer, selv om det frister å gjøre «alt» i dette viktige og flotte landet. Jeg vil prioritere migrasjon og europeisk samarbeid, den økonomiske utviklingen og norsk-italiensk nærings- og teknologisamarbeid i etablerte og nye sektorer. Selvfølgelig også kultur, der vi skal utnytte at Norge er gjesteland under bokmessen i Frankfurt i 2019. Og vi må alltid være klare til å omprioritere når utviklingen endrer seg.

Jeg skal vise fram et Norge som er dypt engasjert i europeisk og internasjonalt samarbeid. Det gjelder på områder som er viktige for Italia, slik som migrasjonstilstrømningen. Norge og Italia er partnere i NATO. Begge land er engasjert i arbeid med fred og forsoning i andre deler av verden. Vi deler felles europeiske verdier, og samarbeider tett og bredt innen rammen av EØS. Jeg vil vise fram Norge som et moderne land, og prøve å gjøre kjent våre gode resultater innen digitalisering. Italia er interessert i Arktis, og jeg vil få fram norsk politikk og kunnskap om nordområdene. Kanskje kan noe kombineres i fellesarrangementer om Norge.

3. For mange år siden studerte du italiensk. Hvorfor valgte du dette språket, og hva slags forhold har du hatt til Italia gjennom livet?

Mitt hjerte har alltid ligget i Europa, selv om vi i utenrikstjenesten jobber med hele verden. Italia er på en måte kjernen i det europeiske fundamentet vårt. Før jeg utdannet meg til jurist, tok jeg faget idéhistorie. Jeg er glad i å lære språk. Og da ble veien kort til å studere italiensk. Jeg gjorde det egentlig som en morsom hobby, for jeg tok det mens jeg hadde min aller første tid som aspirant i UD. Og så kjente jeg noen italienere, da…

4. Hva er det beste med yrket ditt?

Variasjonen. Prøve å forstå et annet land. Jeg vil heller bo i utlandet enn å reise på flyktige besøk. Å få jobbe med mennesker fra mange forskjellige deler av samfunnslivet. Jeg er glad i det norske samfunnet, og er stolt over å viser det fram og jobbe for norske interesser ute. Dyktige kolleger og medarbeidere.

5. Hva er det verste med yrket ditt?

Belastninger for familien.

6. Og hvorfor valgte du dette yrket?

Som så mangt i livet: Tilfeldigheter. Inspirasjonen kom etter et studieår ved Europacollege i Brugge i Belgia.

7. Hvilke hobbyer har du?

Musikk, turer i skog og fjell, litt sport. I oppveksten spilte jeg klassisk piano, og drev med fotball. Før jeg flyttet til Roma, spilte jeg innebandy, var med i et amatørkorps der jeg spilte klarinett, og tok en joggetur i ny og ne. Når jeg nå er kommet hit, skal jeg finne på andre ting å gjøre i tillegg til jobben!

8. Hvilken stilling hadde du før du kom til Roma?

Da var jeg ekspedisjonssjef i Rettsavdelingen i UD. Jeg har også vært ambassadør på Island i tre år fram til 2010, og jeg bodde i Sør-Afrika en periode da mannen min var ambassadør der. Jeg har hatt stillinger utenfor utenrikstjenesten også, som leder av internasjonalt sekretariat i Stortinget og i Den europeiske utviklingsbanken i London. Som ektepar i utenrikstjenesten har vi måtte tilpasse oss til hverandres jobber.

Ambassadøren ble interjuvet av ambassaderåd Margot Skarpeteig