Statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde. I mellomtiden gjelde de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her).

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold av norsk statsborgerskap)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde statsborgerskapet. Søknaden må fremmes før du fyller 22 år.

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside.

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

  • Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI).
  • I søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden i Roma.
  • Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
  • Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden i vår konsulære åpningstid og levert alle dokumentene.

Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, www.udi.no.