Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass og statsborgerskap

Det er legitimasjonsplikt i Schengen-området, og eneste gyldige legitimasjon for nordmenn er passet. I Italia må norske passøkere henvende seg personlig til ambassaden i Roma. Barn under 12 år kan søke om pass ved konsulatene i Milano, Venezia, Napoli, Palermo eller Malta. Tap eller tyveri av pass skal meldes til politi på stedet.