Registering av nordmenn som reiser til eller bor i Israel

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Hvis du har behov for konsulær bistand i utlandet, må du ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon eller Utenriksdepartementet i Oslo.

For reiseinformasjon: Israel - reiseinformasjon

Har du allerede registrert en reise som du vil slette eller endre? Gå videre til registrering og logg deg inn ved å benytte samme e-postadresse eller mobilnummer som da du registrerte reisen.

 

Registering her er for reiser utenom Norge, for registrering av innreise til Norge klikk her

Registration on this site are for travels outside Norway, for registration of travels to Norway, please click here