Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

National Day Parade - Foto:Royal Norwegian Embassy, Dublin
Royal Norwegian Embassy, Dublin

Nasjonaldagen 2020 / National Day 2020

Grunnet COVID-19 blir det ingen felles markering av Nasjonaldagen i år.

På graunn av situasjonen med COVID-10, blir det i år ikke arrarngert felles markeringer av 17. mai. Dette betyr at det hverken blir tog eller markering i ambassadørens residens.

Men vi oppfordrer alle til å feire privat og sende oss bilder og filmer av hvordan deres feiring er, slik at vi kan laste disse opp på sosiale media.

Viktig å merke seg er også at det klokken 13, blir salutt fra ni av Forsvarets anlegg landet over., fra Fredriksten i sør til Vardøhus i nord. Både NRK og TV2 vil ha sendinger denne dagen.

English version: Due to the current situation with COVID-19, there will be no events on 17th of May this year. This means there will be neither a parade in Dublin city centre, nor a party at the Ambassador’s Residence afterwards.

However, we ask you all to find ways to celebrate. Feel free to send us photos, gifs or videos of what you are doing, and we can then post them on our social media platforms.

And finally - at 13.00 there will be a gun salute from nine military venues, from Fredriksten in the South to Vardøhus in the North. Both NRK and TV2 will have coverage of the celebrations, so tune in on the day.