Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nye passgebyrer fra 19.10.2020

Det innføres nye passgebyrer fra 19. oktober 2020

Den 19. oktober 2020 lanserte Norge nytt passdesign og i den forbindelse ble satsene for utstedelse av pass fra utlandet justert. Under er de nye satsene

Ordinært pass til søkere over 16 år - €120

Ordinært pass til søkere under 16 år - €70

Midlertidig pass (nødpass), gjelder alle aldersgrupper - €160

De nye, og økte, satsene, er grunnet større omkostninger i forbindelse med pass ustedt utenfor Norges grenser.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås.

Der er også viktig å merke seg at gebyrer justeres med jevne mellomrom etter gjeldende valutakurser.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Norge vil også innføre nasjonale ID-kort i nær framtid. For mer informasjon om dette, og de nye passene, vennligst sjekk informasjonen her, Forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (pass- og ID-kortforskriften) Det er viktig å merke seg at det kun er politiet i Norge som kan utstede de nye ID-kortene. Dette kan ikke gjøres fra ambassadene.