Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Gjenopprettelse norsk statsborgerskap

Informasjon om gjenopprettelse av norsk statsborgerskap etter innføring av nye regler 1.1.2020

De som har mistet sitt norske statsborgerskap fordi de har søkt statsborgerskap i annet land, kan nå søke om gjenopprettelse etter de nye statsborgerlovene som ble inn ført 1. januar 2020.

Søknaden må for øyeblikket sendes inn via UDIs søknadsportal, SpN. Det er per i dag ikke mulig å levere søknader om dette på ambassadene. UDI og UDs konsulærseksjon jobber imidlertid med å finne en teknisk løsning som i fremtiden tillater at søkere kan lever inn dokumentene på utenriksstasjonene.

Vi vil informere om endringer mht dette, så fort løsningen er på plass