Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon om koronaviruset

Situasjonen forandrer seg fra dag til dag mht Covid-19. Oppdatert informasjon finner du på lenkene under.

UD har oppfordret alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte.

  • Vi viser til informasjon fra Helsedirektoratet per 12.03.2020 ang tiltak iverksatt samme dato. Denne informasjonen finner du her

  • Reise- og sikkerhetsrelatert informasjon finner du på reiseinformasjon om Irland.

  • Helsefaglig informasjon og smittevernsråd ved reiser finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

  • Informasjon fra irske myndigheter om korona, finner du på hjemmesiden til HSE. Det er også en del informasjon ang reisende på siden til irsk UD, DFA.