Vielser

På ambassaden eller hos indonesiske myndigheter

På ambassaden
Vielse kan foretas når brudefolkene er av ulike kjønn, minst en av dem er norsk statsborger, og ingen av dem er indonesisk statsborger.

Par som ønsker å bli viet ved ambassaden må sende en skriftlig henvendelse på e-post til emb.jakarta@mfa.no for å avtale tidspunkt for vielsen.

Før vielse kan foretas må det fremlegges en "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselbok" utstedt av Skatteetaten. Klikk her for mer informasjon.

Attesten og kopi av begges pass/identifikasjonspapirer sendes på epost eller fax til ambassaden så snart som mulig etter avtale er gjort, senest 8 dager før vielsen.

Attesten må ikke være være eldre enn fire måneder på vigselstidspunktet.

Begges pass/identifikasjonspapirer og original prøvingsattest må vises på ambassaden før vielse finner sted.

To vitner må være til stede under vielsen, disse må forstå språket vielsen blir holdt på (Norsk eller Engelsk). Gi beskjed i god tid hvis dere ikke har mulighet til å stille med vitner selv, så vil to av ambassadens ansatte stille opp.

Vielse hos indonesiske myndigheter

For at giftermål skal være gyldige i Indonesia vil det være ulike retningslinjer og krav til dokumentasjon avhengig av provins og lokale myndigheter. Ambassaden har ikke en total oversikt over alle de ulike lokale myndigheters reglement. Ta derfor kontakt med de lokale myndighetene i Indonesia for å finne ut av hvilke krav de har til dokumenter for å godkjenne et giftermål.

Generelt gjelder likevel som regel at man må dokumentere sin identitet med pass, at begge parter må tilhøre samme religion og en prøvingsattest (Certificate of no impediment to marriage) må overleveres.

Norske dokumenter som skal ha rettsvirkning i Indonesia, for eksempel ekteskapsattest/"Certificate of no impediment to Marriage", må først legaliseres av norsk Utenriksdepartement i Oslo (konsulatseksjonen), og deretter leveres til den indonesiske ambassaden i Oslo for godkjenning, før dokumentene kan ha rettsvirkning i Indonesia og kan aksepteres av indonesisk vigselsmyndighet.

Den norske ambassaden kan, dersom indonesiske myndigheter krever det, bekrefte riktigheten av norske offisielle dokumenter. I tillegg kan ambassaden utstede et brev, dersom lokale myndigheter krever dette, som viser til at fra Norske myndigheter er det Prøvingsattest/`certificate of no impediment to marriage` som er den offisielle dokumentasjonen som blir utstedt av norske myndigheter i forhold til vielser.

Jakarta I følge Civil Registration Office i Sør-Jakarta, kreves følgende dokumenter ved ekteskap mellom Indonesiere og utlendinger i Jakarta:

  • Legalisert kopi av fødselsattest (Folkeregisteret)
  • Bekreftet kopi av dåpsattest (hvis kristen)
  • Bekreftet kopi av pass
  • Prøvingsattest/`certificate of no impediment to marriage` fra folkeregistet må legaliseres av norsk utenriksdepartement og deretter legaliseres hos den Indonesiske ambassaden i Oslo.
  • Skilsmisseattest (hvis man har vært gift før)

Religion

I følge indonesisk Lov No. 1 av 1974 angående giftermål i Indonesia, artikkel 2 (1) heter det: “a marriage is legitimate if it has been performed according to the laws of the respective religious beliefs of the parties concerned.”

Alle ektepar som gifter seg i Indonesia må oppgi en religion. Agnostisisme og ateisme er ikke godkjent. "Civil Registry Office" (Kantor Catatan Sipil) kan registrere ekteskap mellom personer som begge tilhører enten Islam, Hinduismen, Buddhismen, Protestantisme eller katolisisme.

Begge parter må tilhøre samme religion. Ved skifte av religion må en skriftlig bekreftelse på dette skiftet vises frem.

Registrering av ekteskapet i Norge

Søker må selv sende inn dokumentet til Skatteetaten for registrering av ekteskapet i Norge. Den Indonesiske vigselsattesten må være legalisert av den Norske ambassaden i Jakarta. Se artikkel om legaliseringer.

For indonesiere som skal gifte seg i Norge

Før vielse kan foretas i Norge, må søker fremlegge dokumentasjon for Skatteetaten. For videre informasjon om dette, les Skatteetatens artikkel om Ekteskap med utenlandsk statsborger

Fremgangsmåte for å få utstedt et godkjent sivilstatusdokument i Indonesia:

  1. Sivilstatusdokumentet må være utstedt av civil registration office (Kantor Pencatatan Civil) eller office of religious affairs (Kantor Urusan Agama (KUA)).
  2.  Dokumentet legaliseres av Ministry of Law and Human Rights (Kementrian Hukum dan Hak Asiasi Manusia) og Indonesisk utenriksdepartement (Kementrian Luar Negeri).
  3. Sivilstatusdokumentet legaliseres av ambassaden før den kan ha rettsvirkning i Norge.

Etter at disse legaliseringene er utført, så skal den Norske ambassaden i Jakarta legalisere dokumentet, for å gjøre dokumentet rettskraftig i Norge. Les om legalisering hos norske ambassaden