Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Oppdatert reiseinformasjon

Reisende til India som kommer fra Kina får ikke lenger visum. Dette gjelder både kinesiske- og utenlandske borgere, og også visum som har vært utstedt tidligere. Ambassaden er blitt kjent med at dette også gjelder utenlandske borgere som har oppholdt seg i Kina etter 15. januar 2020. Reisende som har besøkt Kina etter denne datoen vil kunne bli holdt i isolasjon ved ankomst India. Det er usikkerhet knyttet til iverksettelsen av disse tiltakene og reisende bes kontakte den indiske ambassaden for mer informasjon om visum.                                                                                                                                                                                                                                                                              Koronaviruset 2019-nCoV, som hadde sitt utspring i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, er senere påvist i flere andre land, inkludert tre tilfeller i Kerala i sør-India. Det er Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for helsefaglige reiseråd til norske borgere. Se Folkehelseinstituttets temasider om koronavirussykdom med fakta og reiseråd.

Reiseinformasjon for India finnes på regjeringen.no

Norske reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no