Praktikantutlysning 2019

Vi søker studentpraktikant for høstsemesteret 2019. Er du norsk statsborger, student og interessert i å bli kjent med utenrikstjenesten kan kanskje dette være noe for deg.

Ambassaden i Reykjavik tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2019.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og det tas sikte på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten kunne få ulike arbeidsoppgaver innen hele ambassadens ansvarsområde, som publikumskontakt, informasjons- og kulturarbeid, produsering av nyhetsbrev, næringslivsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer og politiske/økonomiske analyser.  

Stipend og praktiske forhold
Praktikantplassen har en varighet på 4 og 1/2 måned fra midten av august til slutten av desember 2019. Praktikantordningen er ikke lønnet, men praktikanter som ikke mottar støtte fra Lånekassen for oppholdet vil motta et stipend på NOK 15.000,- pr mnd. (med forbehold om endringer i dagens satser). Norske studenter kan videre søke om stipend fra programmet Erasmus+ for praksisopphold ved ambassaden på Island.

Praktikanten må selv dekke bo- og reiseutgifter, og står ansvarlig for å skaffe bosted. Ambassaden vil være behjelpelig med kontakter så langt vi kan.

Krav til søker

Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

 

Kunnskaper i islandsk vil bli vektlagt og for øvrig vil ambassaden fokusere på:

-        personlig initiativ

-        analytiske egenskaper

-        gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid

-        relevant faglig bakgrunn og interesse

-        muntlig og skriftlig fremstillingsevne

-        erfaring med sosiale medier og nettpublisering

 

Søknad

Søknad m/CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål eller bekreftet studieplass) sendes ambassaden (Sigrun.Gigja.Hrafnsdottir@mfa.no) senest  15.03.2019.

 

Spørsmål kan rettes til ambassaden v/nestleder Carina Ekornes tlf. +47 23 95 83 00, carina.ekornes@mfa.no